Agricultura

Els pagesos rebran 300 milions d'euros en ajuts per l'augment del preu dels fertilitzants

01/02/2023

Ja s'ha acordat l'autorització del pagament de 300 milions d'euros en ajuts als titulars d'explotacions agràries en compensació per l'augment del preu dels fertilitzants acumulat els darrers mesos. Els preus dels fertilitzants s'han arribat a triplicar el darrer any, i es tracta de productes que tenen un caràcter estratègic per a la producció d'aliments, sense els quals les collites es poden reduir fins a un 20%. Els pagesos espanyols gasten anualment uns 2.000 milions d'euros en productes fertilitzants.


Aquesta línia d'ajuts està recollida al Reial Decret llei 20/2022 que el Consell de Ministres va aprovar el 27 de desembre passat, de mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la Guerra d'Ucraïna i de suport a la reconstrucció de l'illa de La Palma i altres situacions de vulnerabilitat.


Els ajuts es destinaran a les persones físiques o jurídiques titulars d'explotacions agrícoles que tinguin cultius permanents i superfícies de terres de cultiu.


Es concediran per hectàrea a les superfícies de cultius permanents i terres de cultiu (excepte guarets i pastures temporals) que hagin estat elegibles per al cobrament dels ajuts directes de la Política Agrària Comuna (PAC) a la campanya 2022, fins a un màxim de 300 hectàrees, i s'estableix un pagament mínim de 200 euros. S'estima que la mesura beneficiarà uns 250.000 pagesos.


El Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA), encarregat d'instruir els ajuts, els abonarà directament als comptes dels beneficiaris, que no hauran de fer cap tràmit addicional per sol·licitar-los. Luis Planas ha recordat que és el mateix procediment que ja va emprar el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació per al pagament dels ajuts als productors de llet, de 169 milions d'euros, inclosos en el primer paquet de mesures per fer front a les conseqüències de la guerra a Ucraïna que el Govern va aprovar el mes de març passat.


L'import màxim dels ajuts serà de 22 euros per hectàrea en el cas de superfícies de secà i de 55 euros per hectàrea en les superfícies de regadiu.


Pel que fa a la Comunitat Autònoma de Canàries, els beneficiaris d'aquests ajuts seran les persones físiques o jurídiques titulars d'explotacions agrícoles que tinguin aquests tipus de superfície i que estiguin recollits al Registre d'Explotacions Agrícoles (REGEPA) el 31 de maig de 2023 i la superfície per al càlcul serà la que s'hi reculli.