Indústria

Els pagesos i ramaders espanyols podran rebre fins a 3.386 milions d'euros en pagaments anticipats de la PAC

10/08/2022

El Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) ha publicat avui el reglament pel qual s'autoritza l'increment de l'avançament dels pagaments de la Política Agrària Comuna (PAC) de la campanya 2022 fins al 70% en els ajuts directes i fins al 85% en les mesures de desenvolupament rural.A Espanya aquesta autorització podrà permetre un avenç dels ajuts directes de fins a 3.386 milions d'euros als 648.691 agricultors i ramaders que han presentat la sol·licitud única d'ajuts per a aquesta campanya. Els imports pagats finalment dependran del calendari d'abonament que estableixi cada comunitat autònoma.Aquest increment respecte del 50% que estableix la normativa comunitària respon a la petició formulada per Espanya i per altres estats membres per dotar les explotacions de més liquiditat i ajudar els agricultors i ramaders a pal·liar els efectes adversos derivats de la guerra a Ucraïna.Recentment, la Comissió Europea ha publicat també un reglament que permet flexibilitzar determinades mesures de control de les sol·licituds d'ajuts de la PAC amb motiu de la pandèmia de la COVID-19, com ja va passar en les campanyes prèvies de 2020 i 2021. Aquest reglament estableix la possibilitat de reduir algunes mostres de control i l'opció de substituir visites a camp i controls clàssics per l'ús de fotointerpretació d'imatges de satèl·lit o ortofotos, i per l'ús de noves tecnologies com ara les fotos geoetiquetades. Aquesta iniciativa facilitarà que els controls aquest any 2022 puguin dur-se a terme al més aviat possible de manera que no s'endarrereixin els pagaments.