Agricultura

Els pagaments d'ajuts directes de la PAC de la campanya 2022 van superar els 4.037 milions d'euros

09/01/2023

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, a través del Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA), va coordinar el pagament per part de les comunitats autònomes de més de 4.037 milions d'euros dels ajuts directes de la Política Agrària Comuna (PAC) ) de la campanya 2022 (a data 31 de desembre), que es va iniciar el passat 16 d'octubre.


Els ajuts directes de la PAC constitueixen prop del 90% dels pagaments totals anuals del Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) i suposen una garantia de renda per als 648.000 agricultors que van presentar la sol·licitud d'ajut el 2022.


A partir de l'1 de desembre passat es va autoritzar l'abonament del 95% del règim de pagament bàsic, del de pagament per a pràctiques agrícoles beneficioses per al clima i el medi ambient (pagament verd) i del de pagament per a joves agricultors. Així mateix, i una vegada es dugui a terme l'assignació de drets procedents de la Reserva Nacional de Pagament Bàsic, en el primer trimestre de 2023, es podrà autoritzar l'abonament del 5% restant. El termini perquè es faci efectiu aquest abonament conclourà el 30 de juny del 2023.


També des de l'1 de desembre es va poder transferir la totalitat del pagament del règim simplificat per a petits pagesos; i el 90% del pagament dels règims d'ajuts associats a la producció del cultiu de l'arròs, proteics, fruits de closca i garrofes, llegums de qualitat, remolatxa sucrera i tomàquet per a la indústria, com també dels ajuts associats a la ramaderia, excepte els ajuts a l'enceball de vedells.


El 10% restant corresponent a aquests règims d'ajuts associats a la producció es podrà abonar a partir del moment en què s'estableixi l'import unitari definitiu, en els primers mesos del 2023, i sempre abans del 30 de juny.


Pel que fa al pagament específic al cotó i els ajuts al boví d'enceball, els requisits d'admissibilitat d'aquests ajuts no es podran verificar fins a l'inici de l'any 2023, ja que el càlcul de l'import unitari es basa en les unitats de producció (hectàrees i nombre animals) que compleixen tots els requisits d'aquests règims d'ajuts. Igual que en els altres règims, el termini per fer efectius els pagaments per a aquests dos ajuts conclourà el 30 de juny del 2023.