Indústria

Els joves espanyols valoren positivament viure en el medi rural, tot i que demanen millores en els serveis

16/08/2021

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, a través de la Xarxa Rural Nacional (RRN), ha dut a terme una enquesta per conèixer la percepció que tenen els joves sobre el medi rural espanyol, les seves propostes i necessitats per millorar la vida en els territoris, i de quina manera consideren que la RRN pot contribuir-hi.


Els resultats d'aquesta enquesta són molt útils a l'hora d'organitzar activitats destinades als joves rurals en qüestions com l'emprenedoria i l'ocupació en el medi rural, la generació de xarxa entre la població jove i la connexió del tema de la joventut amb altres temes en què treballa la RRN.


En general, els joves menors de 41 anys que han participat en l'enquesta han valorat amb un 8,87/10 la satisfacció de viure en el medi rural. Pel que fa a què és el que més els agrada de viure en el medi rural, les dades mostren que és el contacte amb la natura i espais menys contaminats (3,87/5), la proximitat, el ritme de vida i el tipus de vida (3,68/5) i poder treballar en allò que els agrada (2,52/5).


Pel que fa a les necessitats que demanden els joves per voler quedar-se a viure en nuclis rurals, el 32% de les respostes parlen de tenir feina i més oportunitats laborals. Un 22,74% dels enquestats donen importància a l'autoocupació i l'emprenedoria, i per això reclamen formació específica en aquest àmbit.


Així mateix, un 15% dels joves ha manifestat la necessitat de millorar la qualitat i l'accés als serveis bàsics, entre els quals destaquen els serveis d'educació i sanitaris (més del 30%), i la millora d'infraestructures que els connectin amb altres nuclis de població. En aquest àmbit, un 14% reclama una aposta per la digitalització i l'accés a internet de qualitat.


A més, un 12% reclama més suport de les administracions públiques, on s'inclou la petició de més ajuts econòmics i facilitats per accedir a la terra i a l'habitatge.


Davant la pregunta de com pot ajudar la RRN a que les zones rurals siguin més atractives, els joves es decanten per temes de feina relacionats amb l'accés a l'ocupació (56,4%), l'emprenedoria (49,5%) i la innovació i la digitalització (40,7%).


Durant els 15 dies que va estar oberta l'enquesta es van rebre 1.053 aportacions, procedents principalment de joves menors de 41 anys (83,5%), dels quals més de la meitat són menors de 31 anys. El 54% el total de les persones que han respost són dones.


Gairebé el 40% dels enquestats viu en municipis de menys de 1.000 habitants, i més del 70%, en municipis de 5.000 habitants. Segons el lloc de residència, les comunitats autònomes amb més participació han estat Aragó (20,51%) i Castella-la Manxa (20,32%), seguides d'Astúries (12,82%), Castella i Lleó (11,30%) i Andalusia (9,02%).