Trobada amb

"Els fons Next Generation UE són una ocasió d'or per al sector agroalimentari"

19/11/2021

En aquest número de la nova etapa de la revista, ens trobem amb Sergio Gutiérrez, nomenat fa poc director corporatiu d'AgroBank, que s'incorpora a la marca amb l'objectiu d'afrontar la integració de les àrees especialitzades en el sector agrari de CaixaBank i Bankia, com també els nous reptes del sector agroalimentari.


Com afronta aquest nou repte de dirigir AgroBank i implicarse en el sector agroalimentari?


Amb molta il·lusió pels reptes als quals tots els implicats en aquest sector haurem de donar resposta. El sector agrari es troba en un moment d'inflexió, amb objectius molt rellevants per a l'agricultura del futur. Per fer-ho, disposarem d'alguns factors acceleradors, com són la nova PAC, amb la implantació dels seus ecoesquemes, o les estratègies derivades del Pacte Verd Europeu, sense oblidar la gran oportunitat que es presenta amb els fons europeus Next Generation EU.


La suma de tots aquests factors fa que puguem imaginar l'agricultura que tindrem durant les pròximes dècades.


Quin creu que pot ser el futur de l'agricultura amb l'impacte d'aquests factors que esmenta?


En aquest futur cal tenir en compte cinc conceptes que estan molt relacionats: la demanda d'aliments, la productivitat, la innovació, la digitalització i la sostenibilitat.


Alguns estudis anticipen per a l'any 2050 una població mundial de més de 9.000 milions d'habitants i un increment de la demanda d'aliments de més d'un 70 %, i per poder-hi donar resposta hem de ser capaços d'incrementar considerablement la productivitat dels con- reus i, alhora, que siguin més eficients i sostenibles.


I aquest immens repte per al sector agroalimentari, amb una demanda d'aliments més gran, més productivitat i sostenibilitat, crec que únicament el podrem afrontar mitjançant la incorporació de la innovació i la digitalització.


Té el nostre sector agroalimentari un bon nivell d'innovació?


Partim del fet que el sector agroalimentari és vital per a la nostra economia i que som un dels productors i exportadors més importants a escala mundial. Per tant, el primer que cal reconèixer és que les coses s'han fet molt bé fins ara.


No obstant això, hem de ser capaços d'incrementar les nostres capacitats productives, i sabem quin és el camí, com ens ho mostren, per exemple, l'agricultura intensiva i superintensiva, la producció ecològica, etc. La innovació en dispositius sensors, en la monitorització de conreus i bestiar, com també l'anàlisi i l'explotació d'aquestes dades, serveixen per prendre millors decisions de cara a incrementar la productivitat, reduir els costos de producció i mitigar els riscos anuals en les collites.


Les entitats financeres hem de facilitar les inversions necessàries per a la innovació i la digitalització del sector i ajudar a "democratitzar" la tecnologia. En aquest sentit, a AgroBank hem fet una aposta clara per donar suport a aquest imprescindible impuls del sector.


Òbviament, hem de preservar la utilització i l'aprofitament dels recursos naturals, per la qual cosa, en una agricultura més innovadora, més productiva, més intensiva, fer-ho d'una manera sostenible esdevé cada vegada més rellevant, com ho demostra el fet que el càlcul de la petjada de carboni o de la petjada hídrica dels conreus ja ha saltat al primer pla en la nova agricultura.


També en el calendari europeu hi ha el repte d'incrementar la producció i el consum de l'agricultura i la ramaderia ecològiques per a l'any 2030, i, en aquest sentit, Espanya va per bon camí, tot i que hem de continuar sent ambiciosos.


La pandèmia de la COVID-19 ha suposat un enorme desafiament per a tots els sectors productius. Com valora la resposta del sector agroalimentari?


Penso que ha sortit clarament reforçat, sensació que està avalada per una dada objectiva com és el creixe- ment del seu pes en el nostre PIB que va experimentar l'any passat. També Espanya ha estat reconeguda juntament amb el Canadà, com un dels països que s'han comportat més bé pel que fa a l'abastiment de la cadena agroalimentària durant la crisi sanitària.


En la tan desitjada recuperació econòmica del país, el sector agroalimentari està fent de motor des dels me- sos més crítics de la pandèmia. La producció del sector primari continua en nivells elevats, la indústria alimen- tària s'està recuperant de la contracció que va experimentar el 2020 i els indicadors de demanda mostren una normalització gradual dels patrons de consum d'aliments, dins i fora de la llar.


A més, destaca l'excel·lent comportament de les exportacions agroalimentàries, palanca de creixement que continuarà sent clau per al futur del sector.


Aleshores, al seu parer, anem per bon camí.


L'alineament entre les polítiques públiques, reguladors i intervinents del nostre sector agrari és cada vegada més gran, però falta una guspira que faci que tot això agafi velocitat.


En aquest sentit, la pandèmia de la COVID-19 ha provocat que s'hagin de prendre mesures per recuperar les economies de tots els països, i l'agroalimentari és un dels sectors que patirà més transformació. Sense anar gaire lluny, els fons de recuperació Next Generation de què s'ha dotat la UE són un instrument que a Espanya hem de saber aprofitar per transformar el sector, per modernitzar-lo mitjançant la innovació i la digitalització."Les entitats financeres hem de facilitar les inversions necessàries per a la innovació i la digitalització del sector agroalimentari"Aquests fons suposen una oportunitat d'or per fer evolucionar el sector agroalimentari i probablement estem davant del moment de disrupció més gran de les últimes dècades.


A més de la nova PAC, els nous fons aprovats per la UE també contribuiran a finançar la transició verda i digital del sector primari. El component 3 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) preveu una inversió de 1.051 milions d'euros en quatre pilars fonamentals: la millora de l'eficiència en regadius; l'impuls de la sostenibilitat i la competitivitat de l'agricultura i la ramaderia; una estratègia de digitalització del sector agroalimentari i del medi rural, i la modernització del sector pesquer.


Així mateix, el component 12 del PRTR, del qual es podran beneficiar altres intervinents en la cadena agroalimentària, suposarà també una inversió d'uns 1.000 M? per al sector, segons ens va confirmar el secretari general d'Agricultura i Alimentació, Fernando Miranda, en una recent jornada d'AgroBank sobre els fons Next Generation."La suma del negoci agrari de CaixaBank i Bankia fa que siguem el banc líder en aquest sector amb més de 1.300 oficines AgroBank i més de 1.700 oficines rurals"Com s'afronta a AgroBank aquest moment de canvi al sector?


Tenim una responsabilitat, perquè la suma del negoci agrari de CaixaBank i Bankia fa que siguem el banc líder en aquest sector amb més de 1.300 oficines Agro- Bank i més de 1.700 oficines rurals, amb una presència molt ben repartida al llarg de tot el territori nacional. Això ens permet tenir quotes de penetració en clients agraris molt rellevants i com a líders del mercat hem d'ajudar a impulsar el sector tant com sigui possible.


L'aposta per l'especialització a AgroBank que va fer el 2014 CaixaBank ha demostrat ser un èxit, però li volem donar un nou impuls i, al nostre model de distribució o de gestors especialitzats, hi afegim el fet de comptar amb el catàleg de productes més complet del sector. La nostra proposta va cap a un assessorament global, tant per a inversions en finançament com d'assessorament en els estalvis dels clients, i juntament amb això estem treballant en nous productes que permetin portar la innovació a l'agricultura i la ramaderia, com també a productes no financers.


Un altre gran repte que hem d'afrontar és el que anomenem accions d'impuls al sector, amb una participació molt activa en patrocinis, fires i esdeveniments com les AgroBank Talks. Així mateix, impulsem el coneixement del sector amb informes i publicacions en aquesta revista i en l'informe anual del sector agroalimentari, i també amb la Càtedra AgroBank, amb la Universitat de Lleida, o el programa de desenvolupament de la dona en entorns rurals.


Finalment, no ens podem oblidar de la contribució de la nostra Fundació "la Caixa" per desenvolupar projectes en entorns rurals.