R+D+i

Els fertilitzants amb zenc redueixen els gasos d'efecte hivernacle

02/10/2019

La UPM ha informat en un comunicat que la recerca ha constatat la reducció de l'òxid nitrós (N20) alliberat a l'atmosfera en fins a un 20 %; es tracta, a més, d'un gas amb un poder d'escalfament global "molt més gran" que el diòxid de carboni.


Segons la investigadora de la UPM Mònica Montoya, ja que l'N2O prové de la fertilització aplicada als conreus, les estratègies de mitigació més efectives es basen en un maneig eficient a base de dosis adequades, localització o fraccionament.


Altres estratègies, ha assenyalat, són el maneig de l'aigua o l'agricultura de conservació, mitjançant accions com la rotació de conreus. No obstant això, la interacció del nitrogen amb altres macronutrients ?i especialment amb micronutrients como el zenc? tot just s'havia començat a estudiar.


L'estudi explora aquesta relació, partint de la idea que les sinergies entre el nitrogen i altres nutrients no tan sols poden millorar l'estat de creixement i desenvolupament del conreu, sinó que també poden contribuir a millorar-ne la captació, amb la qual cosa es reduirien les emissions.


Els resultats van confirmar les hipòtesis inicials, ja que alguns dels tractaments aplicats van tenir un efecte significatiu en la disminució de les emissions d'N2O.