Sostenibilitat

Els consumidors aposten per la sostenibilitat

11/04/2022

El Grup Alimentari d'Innovació i Sostenibilitat (GIS) ha posat en marxa una enquesta per avaluar la consciència sostenible. Aquesta enquesta té com a finalitat conèixer la consciència sostenible del client a l'hora d'adquirir productes agroalimentaris per conèixer les motivacions que condueixen a la compra o al rebuig de productes sostenibles.


L'enquesta conclou que un 82,2% sap què és el pacte 2030 per al compliment dels ODS, mentre que un 8,9% encara no ho sap, i un 8,9% ho sap però no li resulta interessant.


Més de la meitat dels enquestats sabria dir quin és l'ODS número 12 Producció i consum sostenibles, davant d'un 35,6% que no ho sap. Davant d'aquesta qüestió, un 45% va contestar que a Espanya es desaprofiten en total 1,1 milions de tones de menjar a l'any.


Saps què significa el terme "sostenibilitat alimentària"? El 77,4% sembla tenir-ho clar: un producte que sosté l'economia rural i en millora les condicions socials; mentre que un 71,2% també afirma que es tracta d'un producte respectuós amb el medi ambient.


El 68,3% dels enquestats afirma haver vist algun producte sostenible a l'hora de fer la compra, mentre que un 31,7% afirma no haver-ne vist. A més, un 83,4% està disposat a gastar més diners a l'hora de comprar per adquirir productes sostenibles per preservar el medi ambient, donar suport al consum de productes locals per sostenir l'economia rural, ajudar a millorar les condicions socials dels pagesos i mantenir una dieta més saludable. Només un 16,6% no estaria disposat a fer-ho.


Un 91,4% dels enquestats afirma que a l'hora de fer aquesta compra acudeix a l'establiment amb la seva bossa. A més, el 78,5% dels consumidors tria productes amb envàs reciclat o degradable, davant d'un 21,5% per als quals l'envasat no té una rellevància especial o no s'ho han plantejat.


El 93,8% dels enquestats pensen que els agricultors i ramaders haurien de rebre una remuneració superior, mentre que un 6% pensa que ja reben el preu just i tan sols el 0,2% afirma que haurien de rebre una remuneració inferior perquè els preus siguin més baixos.


Pel que fa a la sostenibilitat, el 61,4% afirma que el sector està fent progressos, però no són suficients. Un 30,9% pensa que ja està progressant molt en aquest aspecte i un 5% adverteix que el sector és antiquat i no inverteix en sostenibilitat.