Agricultura

Els cítrics de la pròxima campanya es podran assegurar a partir de l'1 d'abril

06/03/2020

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació ha definit les condicions de l'assegurança de cítrics per a la pròxima campanya, el període de subscripció de la qual transcorre entre l'1 d'abril i el 15 de setembre per a l'assegurança principal i entre el 20 de juliol i el 15 de setembre per a la complementària.


Segons l'Ordre APA/193/2020 que avui publica el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), aquesta línia d'assegurança dona cobertura a les produccions de taronja, mandarina i els seus híbrids, llimona, llima i aranja, els seus plançons durant la fase de desenvolupament prèvia a l'entrada en producció i les instal·lacions i estructures de protecció i reg.


El pagès que ho subscrigui haurà d'assegurar tota la producció i els plançons en una única declaració d'assegurança.


L'àmbit d'aplicació d'aquesta línia d'assegurança comprèn comarques i ajuntaments de la Comunitat Valenciana, Andalusia, Regió de Múrcia, Catalunya, Canàries, Extremadura i les Illes Balears.