Indústria

La DO Gran Canaria signa un conveni amb CaixaBank

20/09/2021

El Consell Regulador de Vins de Gran Canaria, juntament amb representants de VINIGRAN i la Ruta del Vino de Gran Canaria, ha signat un conveni de col·laboració amb CaixaBank, a través de la línia de negoci AgroBank. En la signatura hi van ser presents Pedro Suárez, president del Consell Regulador de Vins de Gran Canaria; Juan Ramón Fuertes, director territorial de CaixaBank a les Canàries, i Gabriel Vázquez, director del segment AgroBank de l'entitat financera a les Canàries.


Aquest convenir servirà per agilitzar crèdits agrícoles amb préstecs de tipus zero fins a 9 mesos, preveu ajudes al comerç exterior i també bestretes de pagament d'imports de sinistres d'assegurança agrària. En el terreny de les millores de les instal·lacions dels cellers, es preveu una especial importància de la sufragació parcial d'instal·lacions d'eficiència energètica, amb un finançament de fins a 8 anys amb garantia personal i tipus d'interès baix. Cada celler tindrà a la seva disposició un projecte en aquesta matèria, el qual li permetrà estalviar costos energètics i lluitar contra el canvi climàtic.


Aquest acord té el suport d'AgroBank, la línia de negoci específica de CaixaBank per al sector agrari, que ha consolidat el seu lideratge en aquest segment a les Canàries amb més de 12.000 clients del sector a les illes. La DO aconsegueix, d'aquesta manera, posar a disposició del sector una eina per millorar les seves condicions, cosa que li permetrà afrontar els reptes futurs de la millor manera possible.