Agricultura

Destinats dos milions d'euros a programes de formació per a professionals del medi rural

19/05/2021

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació ha publicat avui al Butlletí Oficial de l'Estat un extracte de l'ordre per la qual es convoquen subvencions a programes pluriregionals de formació dirigits als professionals del medi rural per a l'any 2021, a les quals va destinar un pressupost de 1.979.800 euros.


Segons estableixen les bases reguladores d'aquestes subvencions, podran ser beneficiàries d'aquests ajuts les organitzacions professionals agràries de caràcter general i d'àmbit estatal, les organitzacions de dones rurals d'àmbit estatal i les associacions i organitzacions representatives dels sectors agrícoles, ramaders o forestals, entitats privades dedicades a la formació amb o sense ànim de lucre i altres entitats que generin i mantinguin l'ocupació en el medi rural.


Les sol·licituds per accedir a aquestes subvencions es podran presentar en el termini màxim de 20 dies hàbils, a comptar des de l'endemà de de la publicació d'aquest extracte en el BOE.


Els ajuts a la formació en el medi rural tenen com a objectiu principal ampliar els coneixements i les capacitats dels professionals en aquest àmbit. Per això, cal establir una oferta formativa que actualitzi i enforteixi les competències professionals, i n'asseguri l'adaptació a les exigències del desenvolupament sostenible del medi rural, i n'augmenti la competitivitat i millori les oportunitats d'ocupació i treball