Sostenibilitat

La despesa en productes ecològics a Espanya augmenta un 7 % en comparació amb l'any anterior

20/12/2021

L'informe Anàlisi de la caracterització i projecció de la producció ecològica espanyola el 2020 mostra com aquest sector continua amb el seu procés de creixement intens i es configura com un àmbit de consum diferenciat important dins del conjunt del sistema alimentari espanyol.


La despesa dels consumidors espanyols en productes ecològics va assolir l'any 2020 els 2.528 milions d'euros, i això suposa un creixement del 7% en comparació amb l'any anterior, mentre que el percentatge de despesa en aliments ecològics en comparació amb la despesa alimentaria total d'Espanya aquest any es va situar en un 2,48%, fet que indica un creixement d'un 10,3% en comparació amb el 2019. El 2020, la despesa per persona i any va arribar als 53,41 euros, un 6,10% més que el que s'havia registrat l'any anterior.


En el període 2015-2020, el creixement de la despesa en productes ecològics ha estat del 67,42%, i aquest increment és del 154,07% si prenem un període de referència més llarg (2012-2020).


Els productes vegetals ecològics més consumits a Espanya van ser la fruita fresca, amb un 15,5% al cistell de la compra ecològica; i les hortalisses fresques, amb un 13,9%. El segueixen el pa, les galetes i la pastisseria, que en conjunt van sumar un 6,6% de la compra ecològica, i l'oli i el vi (4,4% i 2,2%, respectivament).


www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/produccion-eco/estrategias-estudios/