R+D+i

Desenvolupen una plataforma cloud que incrementa un 13 % l'eficiència del conreu de l'oliverar

09/03/2022

Seresco, companyia espanyola especialitzada en solucions tecnològiques i transformació digital, ha desenvolupat una plataforma que permet millorar fins a un 13 % l'eficiència del conreu de l'olivera a Egipte. La solució forma part del CIP-OLIVE, un projecte d'I+D que es duu a terme en col·laboració amb l'empresa egípcia Smartec Systems i la Universitat del Caire, a més de la Universitat de Còrdova i el grup de recerca del CEBAS-CSIC.


Es tracta d'un sistema de IoT per millorar la detecció precoç de plagues i malalties, com també l'administració eficient de l'aigua del rec i problemes associats de salinitat. L'algoritme que s'ha fet servir, IrriOlive, s'ha validat al camp comparant els resultats obtinguts amb el risc empíric de l'agricultor. D'aquesta manera, el reg aportat en aquest tractament ha estat un 7 % inferior al del tractament tradicional i, en conseqüència, l'estratègia de reg IrriOlive ha permès incrementar l'eficiència del conreu en un 13 %. D'altra banda, aquest sistema té en compte els problemes associats de salinitat, fet que comporta ajustar en el conreu les accions que cal dur a terme. D'aquesta manera, la informació que s'ha proporcionat en temps real facilita la presa de decisions pel que fa a les estratègies de reg o fertilització adequades.


En l'àmbit de l'anàlisi de dades i de la modelització de malalties i plagues, CIP-OLIVE ha conclòs que hi ha variables epidemiològiques i/o biològiques o climàtiques que poden influir a l'hora d'infectar l'olivera a través del fong Verticillium dahliae i en el desenvolupament de la verticil·liosi (VO). Per determinar-ho, s'han estudiat més de 2.350 dades de variables epidemiològiques i/o biològiques i climàtiques provinents de 6 assajos de diversa mena i localització geogràfica.


Aquestes dades s'han usat per predir el risc de l'aparició de la VO en una parcel·la amb tècniques de Machine Learning i Fuzzy Logic. Gràcies a la combinació de totes dues, el model ha reeixit a oferir resultats d'utilitat per a l'agricultor respecte del nivell de risc i les regles que li permetran entendre tot allò que passa en el conreu i anticipar-se a la malaltia.