Indústria

Creix la preocupació en l'exportació hortofructícola per la continuïtat de les accions que impedeixen la lliure circulació de mercaderies a França

02/02/2024

Juntament amb la indignació per la continuïtat dels actes de protesta a França que impedeixen la lliure circulació de mercaderies i per la manca de compromís de les autoritats franceses per acabar amb aquesta situació, creix la preocupació del sector agrupat a FEPEX, ja que a les zones de producció i exportació de fruita i hortalisses no es poden endarrerir les recol·leccions previstes, i no hi ha alternatives viables al transport per camió. Almeria, València i Múrcia són les més afectades.

La manca de seguretat en el transport de la fruita i les hortalisses des de les zones de producció fins als mercats de destinació de la UE està provocant que s'intenti endarrerir les recol·leccions previstes per a aquestes dates en origen, però el marge temporal és molt petit ja que es tracta de productes extremadament peribles. Això està provocant que aquells operadors que estan decidint recol·lectar i transportar la producció ja tenen retards en el lliurament als mercats de destinació i les possibles sancions dels compradors, mentre que la no recol·lecció implica el deteriorament i la pèrdua del producte.

Al gener les províncies exportadores principals són Almeria, València i Múrcia i, per tant, són també les més afectades, seguides de Castelló, Alacant i Huelva. L'exportació d'Almeria al gener del 2023 va arribar a 287.018 tones per un valor de 458 milions d'euros, la de València va totalitzar 237.479 tones per un valor de 293 milions d'euros i la de Múrcia es va situar en 200.231 tones per un valor de 269 milions d'euros.

Castelló, Alacant i Huelva exporten també volums molt importants al gener. Els enviaments de Castelló al gener de l'any passat van totalitzar 107.290 tones per un valor de 130 milions d'euros, els d'Alacant van ser 65.505 tones i 94 milions d'euros i els de Huelva es van situar en 26.165 tones i 93 milions d'euros.

A més, el camió és el mitjà de transport majoritari per a la comercialització de fruita i hortalisses, tant les destinades al mercat nacional com les destinades a l'exportació. El 94,1 % de la fruita i les hortalisses que s'exporten per Espanya s'exporten en camió.

Els productes més exportats al mes de gener, com es va esmentar a la informació de FEPEX d'ahir, són el pebrot, el cogombre, l'enciam, el tomàquet i la col en el cas de les hortalisses, i els cítrics i la maduixa en el cas de la fruita.