Agricultura

Convocats els ajuts del programa CULTIVA per a les estades formatives de joves agricultors

05/07/2021

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació ha publicat al Butlletí Oficial de l'Estat el reial decret que conté les bases reguladores de les subvencions destinades a l'organització del programa CULTIVA, relacionades amb les estades formatives de joves agricultors en explotacions model, així com amb la convocatòria d'ajuts per a l'any 2021.


El programa CULTIVA 2021 té un pressupost d'1 milió d'euros per a l'organització d'estades d'entre 5 i 14 dies que contribueixin a la transferència de coneixement i la formació pràctica dels joves professionals agraris.


En els pròxims dies s'obrirà el termini de sol·licitud de les subvencions per a entitats d'àmbit nacional representatives i vinculades al sector agrari destinades a l'organització d'estades formatives en explotacions model del programa CULTIVA 2021. Les entitats interessades tindran 20 dies hàbils per presentar la sol·licitud a partir de la publicació de l'extracte de la convocatòria al BOE.


Hi podran participar les organitzacions professionals agràries de caràcter general i àmbit estatal, així com qualsevol entitat, associació o organització representativa dels sectors agrícola o ramader d'àmbit nacional sense ànim de lucre. Aquestes entitats seran les encarregades d'identificar les explotacions model d'acollida i dissenyar les estades i els programes formatius, així com de preparar, gestionar i coordinar logísticament les estances.


Aquestes entitats hauran d'acompanyar la seva sol·licitud d'un pla d'estades formatives amb el conjunt d'explotacions model d'acollida i les estades programades en cadascuna d'elles. Aquest pla serà de caràcter supraautonòmic i garantirà la presència d'explotacions dirigides per dones. A més, totes les explotacions agràries d'acollida hauran d'estar vinculades a l'entitat que les presenti i ser modèliques des del punt de vista de la innovació, els mitjans productius, el model de negoci o les característiques socials, ambientals o climàtiques.


El conjunt dels plans presentats per les entitats sol·licitants conformaran el Catàleg d'Estades Formatives del 2021 i serà la base per a la selecció d'estades dels joves agricultors i ramaders.


Aquest any podran participar en el programa CULTIVA aquells joves professionals instal·lats per primera vegada en l'activitat agrària com a responsables d'explotacions en data igual o posterior a l'1 de gener del 2016 i que tenien menys de 41 anys en el moment de la incorporació al sector. En l'assignació de les estades formatives es prioritzaran els joves que s'han instal·lat més recentment, les dones agricultores i ramaderes i aquelles persones que no hagin participat en la programació de l'any passat.


Les estades formatives començaran a desenvolupar-se en el quart trimestre d'aquest any i s'estendran fins al 31 de març del 2022