R+D+i

Convocats ajuts de 2,3 milions d'euros per a R+D+I en aqüicultura

27/07/2021

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) ha obert[M1] una convocatòria d'ajuts per a R+D+I en l'àmbit dels plans nacionals d'aqüicultura per a agrupacions d'entitats que duguin a terme projectes de recerca en aquesta matèria. La dotació pressupostària de les subvencions ascendeix a 2.300.000 euros, distribuïts en tres anualitats. Pel 2021 es preveu un milió d'euros, 700.000 euros pel 2022 i 600.000 pel 2023. L'ordre de bases de la convocatòria està publicada en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) del 24 de juliol.Els plans nacionals d'aqüicultura són projectes de caràcter innovador i amb un interès col·lectiu, enfocats en el reforç de la competitivitat del sector a través del desenvolupament de coneixements tècnics, científics o organitzatius en les explotacions aqüícoles, tant en cultius animals com vegetals. Abasten matèries molt diverses com l'alimentació i la nutrició, la genètica i la genòmica, la fisiologia i la reproducció, l'enginyeria i el maneig, el medi ambient i la mitigació o adaptació al canvi climàtic, aspectes econòmics i socials o la producció de cianobacteris, microalgues i angiospermes.Els plans nacionals d'aqüicultura pretenen incentivar la realització de projectes innovadors que siguin d'interès per a més d'una comunitat autònoma, enfocats a aconseguir efectes positius per al desenvolupament del sector i del conjunt de les seves empreses. Així, permeten incrementar el finançament disponible i facilitar l'estrenyiment de les relacions entre la comunitat científica i el sector productor mitjançant accions que comptin amb l'interès i el suport de les organitzacions representatives del sector i les empreses i que es desenvolupin en més d'una comunitat autònoma. D'aquesta manera, contribueixen en la consecució dels objectius establerts en el Programa operatiu de l'FEMP i en el Pla estratègic plurianual de l'aqüicultura espanyola.Prenent com a punt de partida les prioritats i els objectius que emanen del marc europeu, i considerant les prioritats definides pel sector europeu i nacional en matèria d'R+D+I, s'estableixen les bases reguladores d'aquests ajuts que estaran orientats a fomentar la competitivitat i la viabilitat de les empreses aqüícoles.Els beneficiaris dels ajuts per a l'execució d'aquests projectes són organismes públics de recerca, universitats públiques, entitats instrumentals del sector públic autonòmic que desenvolupin activitats d'R+D+I i centres tecnològics d'àmbit estatal i centres de suport a la innovació tecnològica d'àmbit estatal que desenvolupin activitats d'innovació i desenvolupament tecnològic en el camp de l'aqüicultura.Els projectes són de caràcter plurianual i han de comptar amb la participació de diverses entitats. A més, contemplen, entre les seves activitats, la validació o prova dels resultats en empreses del sector, qüestió especialment important des del plantejament inicial dels projectes.[M1]Entiendo que se refiere a que ha abierto la convocatoria.