Indústria

El consum de gelats creix un 4 % en l'últim any i proporciona al sector una facturació de més de 554 milions d'euros

20/08/2021

Els espanyols van consumir 149 milions de litres de gelat entre el juny del 2020 i el maig del 2021, un 4% més que en el mateix període de l'any anterior. Els factors climàtics són determinants en el consum d'aquests aliments refrescants: la meitat anual té lloc entre els mesos de juny, juliol i agost, i en les comunitats autònomes més càlides la demanda se situa per sobre de la mitjana nacional, amb les Illes Balears i les Canàries al capdavant


Les dades del Panel de Consum Alimentari del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) confirmen una tendència de creixement que dura ja diversos anys. En el període de referència la facturació del sector va créixer lleugerament per sobre delvolum consumit, un 4,8%, per un global de 554,6 milions d'euros. El preu mitjà del litre de gelat, 3,72 euros, va experimentar un increment del 0,8%.


Cada espanyol va consumir una mitjana de 3,23 litres de gelat, en què va gastar 12 euros, un 4,9% més que l'any anterior. El consum de gelats es caracteritza per una forta estacionalitat, de manera que més de la meitat de les compres (53,7%) es concentren en els mesos de juny (15,4%), juliol (20,1%) i agost (18,2%).


La pandèmia de la Covid-19 ha tingut un impacte claren les vendes de gelats, que no són aliens a l'increment del consum alimentari a la llar produït en l'any 2020. Així, els mesos en què va haver-hi mesures de confinament es van registrar uns increments importants de la demanda, del 25,3% a l'abril, i del33% al maig, tot i que el major es va produir al novembre, el 36,3%, quan es van decretar noves restriccions als moviments per la segona onada del virus.


En canvi, aquest mateix motiu va ocasionar el 2020 un descens important en el consum de gelats en establiments fora de la llar del 40,8%. La freqüència de consumició de gelats per càpita fora de la llar ha passat de 7 vegades l'any 2019 a 5,1 vegades el 2020, mentre que el volum consumit ha baixat d'1,1 a 0,6 litres.


Pel que fa a la distribució territorial, les comunitats autònomes del sud i sobretot les illes registren un consum de gelats més alt. Balears és, amb diferència, la comunitat amb més demanda: 5 litres per habitant l'any, gairebé dos litres per sobre de la mitjana nacional. El segueix Canàries, amb 3,9 litres de consum per càpita.


La mitjana nacional se supera també a la Comunitat Valenciana (3,7 litres de gelat per persona i any), la Regió de Múrcia, Andalusia i Extremadura (3,4 litres en els tres casos) i Castella-la Manxa (3,3 litres ). Per contra, Castella i Lleó és la comunitat on menys gelats es prenen (2,3 litres per persona), al costat de Cantàbria (2,4) i el País Basc (2,5).


En termes globals, Andalusia és on més volum de gelat es consumeix, el 19,6% del total nacional, clarament per sobre del seu pes poblacional en el conjunt d'Espanya (17,5%). En les altres dues comunitats més poblades passa el contrari: el consum de gelats és inferior al seu pes poblacional. Així, a Catalunya, que concentra el 16,2% de la població nacional, es produeix el 15,3% del consum de gelats, mentre que a Madrid aquestes dades són del14,1% i 12,9%, respectivament.