R+D+i

La Comissió presenta una nova Agenda Europea d'Innovació per liderar la nova onada d'innovació

08/07/2022

La Comissió ha adoptat una nova Agenda Europea d'Innovació per situar Europa a l'avantguarda de la nova onada d'innovació de tecnologia profunda i empreses emergents. Ajudarà a que Europa pugui desenvolupar noves tecnologies per fer front als reptes socials més urgents i introduir aquestes tecnologies al mercat. La nova Agenda Europea d'Innovació s'ha dissenyat per fer que Europa tingui un paper destacat en l'escena mundial de la innovació. Europa vol ser el lloc on els millors talents treballin conjuntament amb les millors empreses, i on la innovació de tecnologia profunda prosperi i generi solucions innovadores revolucionàries arreu del continent que inspirin la resta del món.


En liderar la innovació ?en particular en la nova onada d'innovació de tecnologia profunda, que exigeix una R+D d'avantguarda i una gran inversió de capital?, Europa reforçarà el seu paper central a l'hora de configurar les transicions ecològica i digital. La innovació de tecnologia profunda enfortirà el lideratge tecnològic d'Europa i generarà solucions innovadores a reptes socials urgents, com ara el canvi climàtic i les ciberamenaces. És probable que aquestes innovacions alimentin i beneficiïn tots els sectors, des de l'energia renovable fins a l'agrotecnologia, des de la construcció fins a la mobilitat i la salut, i abordin la seguretat alimentària, redueixin la dependència energètica, millorin la salut de les persones i facin que les nostres economies siguin més competitives. Les conseqüències greus de la guerra d'agressió russa han fet que aquestes qüestions siguin encara més urgents i han motivat canvis de política estratègics per garantir la prosperitat i la seguretat de la UE.


Partint de l'important treball que ja s'ha dut a terme per fomentar la innovació a la UE, la nova Agenda Europea d'Innovació té l'objectiu d'accelerar el desenvolupament i l'expansió de la innovació a tota la Unió mitjançant un conjunt coherent d'accions.


eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52022DC0332