Indústria

La Comissió actualitza l'estratègia industrial de la UE

06/05/2021

La Comissió actualitza avui l'estratègia industrial de la UE per garantir que la seva ambició industrial tingui plenament en compte les circumstàncies sorgides arran de la crisi de la COVID-19 i contribueixi a impulsar la transformació cap a una economia més sostenible, digital, resilient i competitiva a escala mundial.


L'estratègia actualitzada reafirma les prioritats establertes en la Comunicació de març de 2020, publicada el dia abans que l'OMS declarés la pandèmia de la COVID-19, alhora que respon a les lliçons apreses de la crisi per impulsar la recuperació i reforçar l'autonomia estratègica oberta de la UE. Proposa noves mesures per reforçar la resiliència del nostre mercat únic, especialment en temps de crisi. Aborda la necessitat de comprendre millor les nostres dependències en àmbits estratègics clau i presenta un conjunt d'eines per abordar-les. Ofereix noves mesures per accelerar les transicions ecològica i digital. L'estratègia actualitzada també respon a les crides per determinar i supervisar els principals indicadors de la competitivitat de l'economia global de la UE: integració del mercat únic, creixement de la productivitat, competitivitat internacional, inversió pública i privada i inversió en R+D.


L'estratègia Industrial de 2020 va anunciar mesures per donar suport a les transicions ecològica i digital de la indústria de la UE, però la pandèmia ha afectat dràsticament la velocitat i l'escala d'aquesta transformació. Per això la Comissió esbossa noves mesures per donar suport als arguments comercials per a les transicions ecològica i digita.


La vicepresidenta executiva Margrethe Vestager, responsable d'Una Europa Adaptada a l'Era Digital, ha declarat: «L'estratègia industrial actualitzada d'avui consisteix a garantir que les nostres indústries estiguin equipades per impulsar les transformacions digital i ecològica de l'economia, garantint alhora la competitivitat de les indústries, també en el context de la recuperació de la crisi del coronavirus. Això requereix noves inversions ara, en persones, en tecnologies i en el marc regulador adequat que garanteixi l'equitat i l'eficiència. En donar suport i ampliar l'abast dels instruments clau de què disposem, avui presentem les lliçons que hem après i reafirmem el nostre compromís de col·laborar amb tots els agents econòmics de tot Europa ».