Sabies que

Comença la negociació "hispano-espanyola" per dissenyar el Pla Nacional Estratègic de la PAC

03/10/2020

L'acord sobre el Fons de Recuperació Econòmica i el Marc Financer Plurianual (MFP) 2021- 2027 que es va aconseguir en un Consell Europeu celebrat durant 5 dies, del 17 al 21 de juliol, no va aclarir els dubtes sobre si amb el finançament destinat a la Política Agrària Comuna (PAC) n'hi haurà prou per afrontar els reptes mediambientals i de clima dels anys vinents que s'exigirà al sector agroalimentari comunitari.


Mentre que les organitzacions agràries espanyoles es lamentaven, basant-se en les xifres incloses en el document oficial del Consell, que la PAC que vindrà perdrà entre un 10 i un 12 % dels recursos actuals a preus reals o constants del 2018, el Ministeri d'Agricultura calculava el contrari, que es mantenen els fons per al nou període i que fins i tot Espanya veurà lleugerament millorada la seva dotació a preus corrents o nominals.LES XIFRES - El Fons de Recuperació Europeu puja a 750.000 M? ?360.000 M? es dedicaran a préstecs i 390.000 M? a transferències. A Espanya li corresponen 140.000 M?. - Dels 750.000 M? amb els quals està dotat el Fons de Recuperació, 7.500 M? es destinaran a la Política de Desenvolupament Rural de la PAC. - El Marc Financer Plurianual 2021- 2027 disposarà de 1,074 bilions, un 2 % menys que el marc financer durant el 2014-2020. - Es preveu dotar la PAC amb 336.444 M?, 258.594 M? dels quals seran per a ajudes directes i mesures de mercat i 77.850 M? per a desenvolupament rural.A la reunió de la Conferència Sectorial Extraordinària sobre la PAC i el disseny del Pla Nacional Estratègic del MAPA amb les comunitats autònomes del 23 de juliol passat, el ministre Plana va informar que el sector agrari espanyol rebrà durant el septenni vinent 47.682 M? de la PAC, uns 39.156 M? dels quals, dins del marc financer, aniran al primer pilar (pagaments directes ?34.181 M?? i mesures de mercat) i 7.776 M? al segon pilar (desenvolupament rural), als quals s'afegeixen 750 M? (10 % del total) del Fons de Reconstrucció aprovat pel Consell Europeu.


Aquestes partides, va recordar el ministre, es completaran amb aportacions d'altres capítols, com els fons del pla de recuperació i resiliència que es preveu destinar al sector agroalimentari, com també amb el cofinançament de les administracions central i autonòmiques, amb la qual cosa el suport al sector podria superar els 50.000 M?.


El MAPA i les comunitats autònomes van començar a debatre el que ja es coneix com la negociació "hispanoespanyola" sobre els grans temes que estan sobre la taula per definir l'aplicació pràctica de la pròxima PAC entre els pagesos i que s'han d'incloure en el Programa Estratègic Nacional, como el pagament bàsic de la renda, la definició de pagès genuí i professional, el futur dels drets individuals històrics, la regionalització, els ecoesquemes, el règim de petits productors, el sostre màxim d'ajudes per explotació i el sistema redistributiu, l'ecocondicionalitat, etc.


La intenció del Govern espanyol és presentar un esborrany informal del Pla Estratègic durant els primers mesos del 2021 perquè, un cop la Comissió Europea faci les seves aportacions, es pugui presentar el pla definitiu a mitjans del mateix any i que pugui ser aprovat formalment per Brussel·les a començaments del 2022.