Agricultura

Comença la campanya per presentar les sol?licituds d'ajuts directes de la PAC per al 2022

01/02/2022

Prop de 665.000 productors agrícoles i ramaders podran presentar, a partir de l'1 de febrer, la sol·licitud única dels ajuts directes de la Política Agrària Comuna (PAC) del 2022. El termini romandrà obert fins al 30 d'abril. L'import total d'aquests ajuts és de 4.856 milions d'euros, que es podran abonar en forma de bestretes a partir del 16 d'octubre, i completar a partir de l'1 de desembre.


Amb la sol·licitud única el productor pot sol·licitar tots els ajuts alhora. L'emplenament correcte de la sol·licitud i la presentació dins el termini establert resulta de gran importància per evitar possibles penalitzacions o fins i tot la no percepció dels ajuts.


Com en campanyes anteriors, la sol·licitud única s'ha d'adreçar a l'autoritat competent de la comunitat autònoma on radiqui l'explotació o la major part de la superfície d'aquesta explotació. En cas de no disposar de superfície, es presentarà a la comunitat autònoma on hi hagi el major nombre d'animals.


Els ajuts directes que es poden sol·licitar es recullen en el reial decret aprovat a finals del 2014 i modificat el 29 de desembre del 2021 sobre l'aplicació dels pagaments directes a l'agricultura i a la ramaderia a partir de l'any esmentat. Per facilitar l'emplenament de la sol·licitud única i tenint en compte que tots els sol·licitants han de presentar la denominada "declaració gràfica" de totes les parcel·les agrícoles de l'explotació, d'acord amb el sistema d'informació geogràfica d'identificació de parcel·les agrícoles (SIGPAC), el Ministeri d'Agricultura Pesca i Alimentació posa la informació necessària a disposició dels sol·licitants en el seu lloc web (www.mapa.gob.es), en el del FEGA (www.fega.gob.es ) i en el de les comunitats autònomes corresponents.