Sabies que

Com es pot ser cotitular de l'explotació agrària on treballes?

01/09/2018

El Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Pesca (MAPA) ha elaborat un extens manual sobre la dona cotitular d'una explotació agrària, l'objectiu del qual és servir de document de suport, tant a les persones beneficiàries i a les persones interessades en aquesta figura com als tècnics de les administracions públiques i a altres agents implicats en la gestió, perquè puguin comprendre la Llei 35/2011 de titularitat compartida de les explotacions agràries i aplicar-la correctament. Els objectius que es planteja aquest manual es resumeixen a impulsar la figura de la titularitat compartida (TC) de les dones en les explotacions agràries, presentant de manera clara i concreta les implicacions d'aquesta titularitat, i també els possibles beneficis que poden rebre les potencials persones beneficiàries d'aquesta figura. També busca facilitar el registre de TC, identificant-ne el procediment, amb un enfocament precís en l'àmbit de la comunitat autònoma. Així, el capítol 5 d'aquest manual fa referència als passos que cal seguir per entrar en el registre de les TC, i inclou les comunitats autònomes que actualment tenen un registre actiu. A més, aquest manual també vol aclarir els dubtes més frequ?ents vinculats a la figura de la TC, les implicacions tant fiscals com en matèria de seguretat social, el procés de registre, etc. És un manual obert, que s'actualitzarà a mesura que s'identifiquin més qu?estions d'interès per a les dones cotitulars d'una explotació i que s'hagin de clarificar. 423 dones cotitulars d'explotacions agràries hi havia a Espanya el mes de maig passat, i cap de registrada a les comunitats d'Andalusia, Madrid i les Balears