R+D+i

Com afectarà l'escalfament global a la disponibilitat d'aigua a les zones mediterrànies?

24/03/2021

El projecte LIAISE, en el qual participen els experts del programa d'Ús Eficient de l'Aigua en Agricultura de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) juntament amb altres investigadors experts en agronomia i en meteorologia, durà a terme aquest any, en una sèrie de municipis del Pla d'Urgell (Lleida), diverses activitats científiques encaminades a esbrinar quins efectes tindran diferents factors que intervenen en el cicle de l'aigua, inclosa l'activitat humana, en un escenari de canvi climàtic, sobre la disponibilitat d'aquest recurs valuós tan necessari per a la producció d'aliments.


L'objectiu és aportar coneixement sobre com afectarà l'escalfament global els recursos disponibles d'aigua dolça a nivell mundial, específicament en les regions productores d'aliments, i com canviaran les interaccions humanes amb aquests recursos i el seu valor per a la societat. També es volen comprendre els efectes i les incerteses dels intercanvis d'aigua i energia en el clima canviant actual i com transmetre aquesta informació a la societat. «Necessitem comprendre millor els processos que afecten el cicle hidrològic en zones semiàrides de la Mediterrània per poder actuar amb criteri i, a més, poder extrapolar les nostres investigacions a altres zones del món», assenyala Joaquim Bellvert, investigador de l'IRTA.


Per fer-ho s'han localitzat diferents explotacions agrícoles a Mollerussa, La Cendrosa, Linyola, l'estany d'Ivars, Verdú, Els Plans i Bellpuig. En aquestes localitzacions, diversos grups de recerca de MetOffice i King 's College (Regne Unit), Météo-France, CNRM i CESBIO (França), les universitats de Wageningen, Utrecht i Delft (Països Baixos), la Universitat de les Illes Balears i del Servei Meteorològic de Catalunya (Espanya), Jülich Research Center i la Universitat de Hohenheim (Alemanya), entre d'altres, instal·laran diferents instruments de mesura de l'evapotranspiració, de la interacció dels fluxos sòl / atmosfera i durà a terme un control dels cultius. A més, durant el període del 15 al 30 de juliol, l'Oficina Francesa d'Avions Instrumentats per a la Recerca Ambiental (Safire), l'Agència Espacial Europea (ESA) i l'Agència Espacial Americana (NASA) prendran una sèrie d'imatges aèries de la zona amb sensors tèrmics i radar, les quals serviran per generar mapes d'evapotranspiració i humitat superficial de terra.


La regió mediterrània, "punt calent" del canvi climàtic


Un dels majors reptes als quals s'enfronta la ciència ambiental és entendre els canvis futurs en el cicle de l'aigua terrestre i el conseqüent impacte sobre els recursos hídrics.


A la conca mediterrània, els recursos d'aigua han estat sempre limitats, i per això les projeccions climàtiques prediuen que la regió mediterrània serà un "punt calent" del canvi climàtic durant el segle xxi. A més, les activitats humanes estan jugant un paper clau en la modificació del cicle continental de l'aigua i, per tant, s'han de tenir en compte en les projeccions.


«La conca mediterrània és un territori de molt interès per investigar les interaccions entre aigua, atmosfera, sòl i població. En destaca una coberta de sòl molt heterogènia i precipitacions escasses essencialment en zones muntanyoses, que impliquen una gestió humana dels sistemes fluvials naturals per proporcionar aigua als cultius i a una població cada vegada més gran», explica Joaquim Bellvert.


D'altra banda, els embassaments i l'extracció d'aigua per al regadiu modifiquen la quantitat i el temps de l'aigua que desemboca en l'oceà, i l'efecte que aquest reg té sobre el creixement i l'estructura de la capa límit atmosfèrica local, a més de modificar les condicions atmosfèriques properes a la superfície i augmentar l'activitat convectiva i els núvols al vent de les zones irrigades.