Cítricos
R+D+i

Col·locar sensors en una finca de cítrics per regar de manera sostenible i mantenir la qualitat dels fruits

08/05/2023

Experts de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) posen en marxa el projecte demostratiu “CITRUSREG: Digitalització del reg en el cultiu dels cítrics per mitjà de sensors i adaptació al canvi climàtic optimitzen el consum d'aigua”, amb el finançament del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, per mostrar als productors i tècnics d'explotacions citrícoles la possibilitat de monitoritzar el contingut d'aigua al sòl a través de sensors per cultivar cítrics de manera sostenible des del punt de vista hídric.

Al llarg del projecte s'instal·laran sondes capacitives de la marca Truebner per mesurar el contingut d'aigua al sòl. Això permetrà avaluar el comportament de la plantació en els diferents maneigs d'aigua, així com conèixer la dosi efectiva de reg, tant a la parcel·la regada segons les recomanacions de l'evapotranspiració, com a la parcel·la regada segons els valors de les sondes. Gràcies a aquesta tecnologia, els productors poden ajustar la dosi de reg i reduir el consum d'aigua. Per fer aquest càlcul també es mesurarà el volum de la copa i l'àrea ombrejada de l'arbre. A més, durant els mesos d'estiu es realitzaran una o dues mesures de l'estrès hídric dels cítrics a les diferents parcel·les o dosis de reg per veure'n l'aclimatació al canvi climàtic, i es faran amb un poròmetre que avaluarà la conducta estomàtica de les fulles —l'aigua que allibera la planta en forma de vapor— o l'estrès hídric quan els manca aigua.

L'activitat es durà a terme en una parcel·la d'una finca de 0,63 ha a Bitem, Tortosa (Baix Ebre), que conté una col·lecció de varietats de taronges de mitja estació, empeltades sobre Citrange canyís com a patró i amb reg localitzat d'alta freqüència, i es compararà amb les varietats Lanelate i Chislett Summer Navel®. S'instal·laran un total de 12 sensors repartits en dues parcel·les a 20 cm, 50 cm i 80 cm de profunditat, els quals conformen el que s'anomena conjunt perfil d'humitat. A cada perfil també s'instal·larà un cabalímetre sobre la línia de degoteig per conèixer la quantitat d'aigua aplicada.

En una segona fase del projecte s'estudiarà si hi ha diferències entre parcel·les pel que fa al creixement dels fruits de les diferents varietats. S'estudiarà la corba de creixement del fruit, el diàmetre, el gruix de la pell i el nivell de producció per arbre o la collita total de la plantació. En el moment de la collita, es pesaran les taronges per calcular el volum de producció de les diferents varietats. A més, s'analitzaran les propietats de maduració interna, com ara el nivell de sucres i acidesa.

La demostració d'aquesta tecnologia serà útil tant pel sector productor de cítrics com pel comercialitzador, que sovint disposa de grans finques productores. A Catalunya, el cultiu de cítrics representa 9.000 ha amb una producció aproximada de 116.000 tones anuals, segons dades del 2017. A més, també es transferiran els coneixement del projecte als productors de la zona nord de Castelló, amb 2.000 ha i 50.000 tones de producció anuals.