R+D+i

CNTA impulsa la innovació en el sector agroalimentari mentorant-ne l'avanç

17/08/2022

El futur de l'alimentació s'està escrivint actualment i, en aquesta transformació, la innovació i la col·laboració tenen un paper fonamental. Per desenvolupar aquests conceptes en el sector de l'agroalimentació, l'Associació Europea per a la Innovació (agrupacions formades per empreses, empreses emergents, associacions sense ànim de lucre, agricultors, centres d'R+D, organitzacions o administracions públiques) CNTA col·labora amb els projectes de quatre grups operatius supraautonòmics (Global Dimension Sensolive_Oil, Proteinleg, Tecnogar i Micoalga-Feed), finançats pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA), que proposen projectes vinculats a algunes de les tendències més representatives del panorama foodtech: foment de les proteïnes vegetals, modelització de dades o impuls de la sostenibilitat.


Aquestes agrupacions es beneficiaran fins a finals d'any de l'experiència i la mentoria tècnica dels experts de CNTA, que posaran a disposició del conjunt d'aquests grups serveis de generació de models de predicció de dades, anàlisi de qualitat nutricional i proteica o avaluació funcional in vivo.


Global Dimension Sensolive_Oil se centrarà en crear una eina instrumental per objectivar la categorització d'olis d'oliva verges (verge extra, verge i llampant), i això permetrà homogeneïtzar l'ús de tecnologies d'anàlisi de dades com a complement al Panel de testatge.


CNTA participa en aquesta acció generant i millorant models de predicció de dades facilitades pel grup operatiu que classifiquen objectivament els olis verges d'oliva mitjançant l'ús de tecnologies d'anàlisi instrumental. El desenvolupament d'una solució objectiva suposaria una millora en el cost i la durada d'aquesta categorització, però també en l'estandardització i replicabilitat.


Proteinleg intenta desenvolupar noves fonts d'aliments riques en proteïnes vegetals que siguin saludables, saboroses i atractives. Les varietats de lleguminoses que es faran servir es cultivaran de manera innovadora, rendible i amb un ús eficient dels recursos mitjançant l'ús de mètodes de producció i processament optimitzats i sostenibles.


En aquest projecte, CNTA aporta l'anàlisi de la qualitat nutricional, els factors antinutricionals i l'aminograma de diferents varietats de lleguminoses i mongeta tendra per ajudar el grup operatiu a obtenir informació valuosa sobre aquestes matèries primeres, que serviran per desenvolupar nous aliments amb una base de proteïna vegetal. A més, CNTA també avaluarà la qualitat proteica d'un mimètic vegetal de peix per valorar-ne la possible comercialització.


Tecnogar treballa en la potenciació del cultiu de diferents varietats de cigrons millorades per aconseguir més presència en el mercat nacional i evitar importacions massives de cigrons d'origen exterior, generalment de menor qualitat.


Amb aquest grup operatiu, CNTA aborda dues accions per comprovar la qualitat de diferents classes de cigrons, cultivats a la Comunitat de Madrid i a la província de Guadalajara, per valorar-ne la comercialització. La primera és l'anàlisi del comportament en conserva d'aquestes varietats una vegada processades i la segona és avaluar-ne la qualitat proteica i nutricional en cru.


Finalment, Micoalga-Feed cerca elaborar pinsos suplementats amb fongs i microalgues que tinguin capacitat antibiòtica, immunomoduladora i antiinflamatòria per reduir o eliminar l'ús d'antibiòtics en avicultura.


La col·laboració amb CNTA se centra en l'avaluació funcional in vivo dels pinsos elaborats a través del model animal (C. elegans). En concret, s'estudiarà la capacitat que tenen aquests pinsos per inhibir l'estrès oxidatiu i veure'n l'ús potencial en el futur.