Indústria

La CNMC publica l'informe sobre la futura normativa de comercialització del sector de l'oli d'oliva

21/10/2020

La CNMC ha aprovat un informe sobre el Projecte de Reial Decret (PRD) pel qual es desenvolupa l'aplicació de la normativa de la UE que regularà la comercialització en el sector de l'oli d'oliva. (IPN/CNMC/023/20).


Per a Espanya, el sector de l'oli d'oliva és estratègic, ja que n'és el primer productor mundial. Així, acumula el 45% de la producció total i el 60% de la producció de la UE. D'altra banda, el consum nacional d'oli d'oliva es manté estable, ja que l'oliverar es caracteritza pel fenomen de la veça, amb alternança de produccions anuals altes i baixes.


En la campanya 2018/2019, Espanya va arribar a una xifra rècord de producció d'unes 1.790.000 tones (t). Actualment, per a la campanya 2019/2020 s'estima una caiguda de la producció d'un 16,6% en comparació amb l'anterior. Pel que fa als preus, destaca una caiguda continuada del preu de l'oli d'oliva verge extra en les dues últimes campanyes.


La normativa analitzada té per objectiu regular la oferta del mercat de l'oli d'oliva i així millorar-ne l'estabilitat i el funcionament. Tot i això, cal aclarir que la normativa de la UE, actualment en tramitació (i això s'ha de tenir en compte pels possibles canvis que poguessin produir-se), no conté un catàleg de mesures concretes de regulació de la oferta, sinó que ofereix un marge als estats membres perquè adoptin mesures específiques en els seus territoris, dins dels límits que s'hi estableixen.


El Projecte de Reial Decret inclou les mesures següents per regular la oferta de l'oli d'oliva: la retirada del producte fins a la campanya següent, la planificació de la producció mitjançant collita primerenca i la regulació del rendiment d'extracció d'oli de la pasta de l'oliva.