Pesca

CEPESCA engega el projecte RED-USE

01/01/2021

La Confederació Espanyola de Pesca (CEPESCA) ha engegat el projecte RED-USE amb el triple objectiu d'aplanar el camí, en el sector pesquer espanyol, a la directiva europea sobre plàstics d'un sol ús (SUP), impulsar l'ecodisseny de les arts de pesca i definir una proposta de sistema de gestió per a la recollida, tractament i processament sostenible dels residus derivats de les arts i aparells de pesca.


La iniciativa de CEPESCA contempla tres grans accions. La primera és diagnosticar la situació de les problemàtiques associades a la gestió dels residus derivats de les xarxes i arts de pesca. Per a fer-ho visitarà ports del Cantàbric, Atlàntic i Mediterrani per fer una caracterització tècnica d'arts i aparells, segons tipologia, segments de flota i representativitat. Aquesta primera acció també contempla una enquesta nacional entre més de 50 agents d'interès per obtenir informació sobre aquesta problemàtica i elaborar una llista detallada de productors i comercialitzadors d'arts de pesca.


La segona gran acció del projecte desenvoluparà un estudi cientificotècnic sobre la composició, resistència i durada de les arts seleccionades i la tercera proposarà un sistema de gestió que incorporarà la responsabilitat ampliada del productor, amb la participació de tots els agents implicats en l'elaboració i recollida de les xarxes i aparells de pesca.


Amb aquest projecte, el sector pesquer espanyol se suma a la lluita global contra les deixalles marines i, específicament, contra la contaminació per plàstics dels oceans. D'acord amb l'Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació (FAO), uns 13 milions de tones de plàstic acaben en mars i oceans cada any, de les quals un 4,9% corresponen a xarxes i aparells de pesca perduts, llençats o abandonats als fons marins. Així, i d'acord amb l'avaluació 2019 del segon cicle d'Estratègies Marines 2018-2024, els residus associats a l'activitat pesquera a Espanya suposen una mitjana del 3% dels residus marins.


El projecte "RED-USE: cap a un sistema de gestió responsable d'arts de pesca" es desenvolupa amb la col·laboració de la Fundació Biodiversitat, del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) en el marc del Programa pleamar que, cofinançat pel Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP), pretén reforçar la sostenibilitat del sector pesquer i aqüícola espanyol, impulsant la col·laboració entre organitzacions i institucions públiques i privades que comparteixen l'objectiu de preservar els ecosistemes marins i les activitats sostenibles que s'hi desenvolupen.