Agricultura

La CE publica una llista de possibles ecoesquemes

18/01/2021

La Comissió Europea ha publicat una llarga llista de pràctiques agràries anomenades ecoesquemes que rebran suport en la reforma de la PAC, que entrarà en vigor el 2023.


Segons recorda la Comissió, la PAC és fonamental per gestionar la transició cap a un sistema alimentari sostenible i reforçar els esforços dels agricultors europeus per contribuir als objectius climàtics de la UE i protegir el medi ambient. Els ecoesquemes són un nou instrument de la PAC per donar suport a aquesta transició. Els estats membres establiran sistemes ecològics en els seus plans estratègics de la PAC i la Comissió els avaluarà i aprovarà com a eines clau perquè la PAC compleixi els objectius del Green Deal.


A més a més, recorden que les pràctiques agrícoles que podrien beneficiar-se d'esquemes ecològics han de complir les condicions següents:Han de cobrir activitats relacionades amb el clima, el medi ambient, el benestar animal i la resistència als antimicrobians.
Es definiran sobre la base de les necessitats i prioritats identificades en els nivells nacional i regional.
El seu grau d'ambició ha d'anar més enllà dels requisits i obligacions establertes sota la línia de base (inclosa la condicionalitat).
Contribuiran a arribar als objectius del Pacte Verd de la UE.

Els plans estratègics de la PAC posaran en pràctica la condicionalitat millorada, els plans ecològics, l'assessorament de serveis agrícoles, així com mesures i inversions agroambientals i climàtiques per abordar els objectius del Green Deal, en particular els derivats de l'Estratègia de la granja a la taula i l'Estratègia de Biodiversitat per al 2030, i per complir els objectius específics climàtics i ambientals de la PAC.


La llista està dividida en dos parts, una primera per a les pràctiques ja establertes en la política de la UE i una segona amb múltiples possibilitats.