Indústria

La CE destina 185 milions d'euros a la promoció de productes agroalimentaris de la UE

24/01/2022

La Comissió Europea ha posat en marxa les convocatòries de propostes del 2022 per als programes europeus de promoció alimentària, tant a la UE com per a països no membres, i hi destinarà un total de 185,9 milions d'euros.


D'aquest pressupost, 176,4 milions d'euros es dedicaran al cofinançament de programes de promoció que cal seleccionar entre les propostes que responguin a les convocatòries publicades. La resta servirà per donar suport a les iniciatives de la Unió Europea en aquest àmbit.


Com ja va passar el 2021, aquest any se centrarà especialment en la promoció de productes que segueixin els objectius del Pacte Verd Europeu, i això inclou la promoció de productes orgànics, fruita i verdura i agricultura sostenible, entre d'altres. En aquest sentit, les campanyes hauran de destacar els alts estàndards de seguretat i qualitat i fer referència a les directrius dietètiques basades en els productes agroalimentaris de la Unió Europea.


Els dies 1 i 2 de febrer del 2022, l'Agència Executiva de Recerca Europea (REA), que proporcionarà eines per ajudar els sol·licitants a presentar les seves propostes, organitzarà una jornada informativa sobre les convocatòries.