R+D+i

El caràcter ambiental de l'agricultura com a desguàs de CO2

12/10/2020

El centre www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/web/personas-estructuras-y-servicios/centros-ifapa/centro-ifapa-alameda-del-obispo" target="_blank" rel="noopener">Alameda del Obispo (Còrdova), de l'Institut d'Investigació i Formació Agrària i Pesquera d'Andalusia (www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/web/" target="_blank" rel="noopener">IFAPA), que depèn de la www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible.html" target="_blank" rel="noopener">Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Desenvolupament Sostenible d'Andalusia, ha participat activament en un estudi dirigit a potenciar el caràcter ambiental de l'activitat agrícola com a desguàs de diòxid de carboni (CO2).


En concret, el treball del www.une.org/cooperacion/carbocert" target="_blank" rel="noopener">grup operatiu nacional CARBOCERT s'ha enfocat en la recerca de mesures que elevin la capacitat que té l'agricultura de retirar aquest gas de l'ambient (carboni atmosfèric) i fixar-lo al terra (carboni orgànic) perquè, així, es pugui potenciar la fertilitat de la terra mentre es millora la qualitat de l'aire.


Amb l'aplicació de les pràctiques que ha proposat CARBOCERT en les superfícies actuals de cultius, s'estima que l'activitat agrícola segrestaria fins a un 43% més de diòxid de carboni del que produeix. En concret, s'arribaria a un segrest de carboni potencial en terra de prop de 56 milions de tones de CO2, xifra que equival al CO2 que emeten 14 centrals tèrmiques cada any.


Les principals conclusions d'aquest grup de treball, en què també ha participat personal d'www.une.org/" target="_blank" rel="noopener">UNE, www.aenor.com/" target="_blank" rel="noopener">AENOR, www.asaja.com/" target="_blank" rel="noopener">ASAJA, IRTA y AEAC.SV, s'han plasmat en una guia dirigida als agricultors. Aquest document ofereix informació útil perquè els productors escullin les pràctiques que s'adaptin millor a la seva activitat en funció dels cultius i les característiques fisicoquímiques de la seva explotació.


Entre les actuacions que s'hi aconsellen, hi ha tècniques relatives a implantació i manteniment de cobertura vegetal viva, incorporació al terra de restes de poda en cultius llenyosos i foment de rotacions amb cultius millorants.


La guia descriu, amb senzillesa i claredat, com ha de dur-se a terme cada una de les tècniques en els sis cultius de referència de l'entorn mediterrani (blat, olivera, vinya, cítrics, ametllers i arròs). En total, aquestes plantacions ocupen uns set milions d'hectàrees que suposen més del 40% de la superfície agrícola nacional. Per tant, el projecte presenta un gran potencial per a l'establiment d'actuacions que avancin en la lluita contra el canvi climàtic i que puguin tenir aplicació directa tant a Espanya com a la resta de països de l'arc mediterrani