Sabies que

Campanya extraordinària de sol·licituds PAC 2020

24/06/2020

La crisi sanitària del coronavirus i les seves conseqüències, sobretot l'estat l'alarma, amb el confinament de la població i el cessament d'activitats, ha obligat el sector mateix i les administracions públiques a atendre una campanya de la PAC 2020 atípica i extraordinària.


Així, al BOE del 30 d'abril passat es publicava l'Ordre APA/377/2020, del Ministeri d'Agricultura, per ampliar fins al 15 de juny el termini de presentació de la sol·licitud única de pagaments directes i ajudes de la PAC de la campanya 2020, quan l'habitual és que arribi fins al 30 d'abril i, després d'una primer pròrroga, fins al 15 de maig.


A més, pagesos i ramaders han tingut 15 dies més, fins al 30 de juny, per modificar-la (per exemple, canvi en els plans de sembra) i per presentar a les comunitats autònomes les comunicacions de cessions de drets de pagament bàsic i complir amb l'obligació de tenir a disposició les parcel·les per sol·licitar ajudes o demanar drets de pagament a la Reserva Nacional.


700.000 pagesos i ramaders, calcula el MAPA, podran disposar des del 16 d'octubre d'uns 3.421 M?, 2.926 dels quals correspondran a la suma de la bestreta de pagament bàsic i del pagament "verd" de la PAC.

També els controls sobre el terreny s'han reduït del 5 % al 3 % dels expedients per evitar el retard en els terminis de pagament, i si alguns productors no poguessin complir les exigències de condicionalitat per causa de força major per la crisi sanitària, l'Administració estudiaria aquests casos per evitar penalitzar el beneficiari.


A partir del pròxim 16 d'octubre (nou exercici financer 2021 a la UE), el MAPA posarà a disposició de les comunitats autònomes, perquè les abonin als beneficiaris, bestretes de fins a un 70 % del total dels ajuts directes de la PAC i fins al 85 % en algunes mesures de desenvolupament rural, fins i tot encara que les administracions autonòmiques no hagin acabat els controls sobre el terreny.


S'endarrereixen igualment els terminis en què les comunitats autònomes hauran de comunicar al MAPA la informació de sol·licitants, superfícies i recintes PAC declarats, règims d'ajuts demanats, etc., que arriba fins al 31 de juliol, com també les estadístiques de control i els resultats dels controls de condicionalitat, que acabaran el 31 d'agost.