Indústria

CaixaBank situa la qualitat del servei com a pilar del seu pla estratègic i preveu assolir una rendibilitat superior al 12 %

17/05/2022

CaixaBank ha presentat el seu Pla estratègic 2022-2024 les línies fonamentals del qual per als propers anys són continuar elevant la qualitat del servei al client, impulsar el creixement del negoci, enfortir el lideratge en el segment de particulars, convertir-se en el primer banc de més empreses i consolidar-se com a referent en sostenibilitat del mercat europeu.


Amb aquest nou full de ruta per als propers exercicis, CaixaBank pretén generar una rendibilitat atractiva per als accionistes basada en un augment dels ingressos i uns costos neutralitzats després de la forta reducció del 2022 per la captura de les sinergies després de la fusió amb Bankia.


El Pla estratègic preveu un escenari de creixement econòmic sostingut durant el període 2022-2024. En concret, preveu que el creixement del PIB a Espanya assoliria una mitjana del 3,4% en els tres anys del pla i la taxa d'atur baixaria gradualment fins a l'11,5% el 2024. La guerra d'Ucraïna i els seus efectes sobre els preus de l'energia i altres primeres matèries estan frenant el ritme de recuperació a curt termini, però la nova fase en què ha entrat la pandèmia, la recuperació del turisme estranger, la normalització de les taxes d'estalvi i el desplegament dels programes NGEU constitueixen clars vents de cua que es preveu que impulsaran l'activitat econòmica i la demanda de crèdit.


La capil·laritat de CaixaBank, amb la xarxa d'oficines més gran del país, continua sent un avantatge competitiu. L'impuls del model d'oficina urbana Store (que ja arribarà al 22% a finals d'aquest any) i l'aposta per mantenir el model d'AgroBank en l'àmbit rural amb el 39% del total de la xarxa d'oficines (1.466 oficines en poblacions de menys de 10.000 habitants) permetran a l'entitat respondre encara millor a les noves demandes dels clients.


A més d'accelerar la reconfiguració de la xarxa d'oficines amb una evolució del model de relació especialitzat amb el client, també s'intensificarà l'oferta del servei d'atenció remota inTouch de CaixaBank, fins a assolir els 4,6 milions de clients (cosa que suposa gairebé duplicar els 2,4 milions de clients del tancament de l'exercici 2021). Es tracta d'un servei adreçat a clients que utilitzen preferentment les noves tecnologies per relacionar-se amb l'entitat i combina l'accés a eines digitals amb un gestor personal per impulsar la millora de l'atenció i l'eficiència.