Agricultura

CaixaBank reforça la seva aposta pel sector agrícola i l'entorn rural

24/02/2022

CaixaBank ha reforçat el seu compromís per l'entorn rural i el sector agroalimentari espanyol amb la xarxa d'oficines i gestors especialitzats més gran. AgroBank, la línia de negoci de CaixaBank adreçada a l'activitat agroalimentària, ha donat suport al sector amb gairebé 17.400 milions d'euros en finançament durant l'exercici 2021, enfortint així la seva posició de lideratge.


AgroBank té més de 500.000 clients del sector agrícola, és a dir, un de cada dos professionals del sector a Espanya ja treballa amb CaixaBank.


Per donar servei al sector agroalimentari, AgroBank té 1.175 sucursals especialitzades, la xarxa d'oficines més gran del sector, amb presència a totes les províncies. Totes tenen un disseny temàtic i personalitzat en funció del sector productiu principal del territori on s'ubiquen.


A més de la xarxa específica d'AgroBank, CaixaBank complementa la seva presència a les zones menys poblades amb més de 1.650 oficines ubicades a municipis de l'àmbit rural (menys de 10.000 habitants), i això la situa com a l'entitat financera amb més presència en aquestes localitats.


La proposta de valor d'AgroBank combina el desenvolupament dels millors productes i serveis amb un assessorament proper i integral. Per això, AgroBank té 3.500 gestors especialitzats que tenen un gran coneixement del sector i mantenen una formació continuada, que juntament amb la seva oferta digital de productes suposen una proposta omnicanal completa.


L'any 2021, marcat per importants catàstrofes naturals, va destacar la línia de finançament preconcedida de gairebé 10.000 milions d'euros, que va permetre més agilitat en la resolució de les operacions i, en conseqüència, que molts empresaris i autònoms poguessin continuar amb la seva activitat.