AgroBank

CaixaBank posa a la disposició del sector agrari 100 milions d

05/07/2019

CaixaBank, a través de la seva línia de negoci AgroBank, ofereix una nova línia de finançament per als seus clients del sector agrari que inverteixin en sistemes d'energies renovables per a l'autoconsum, amb l'objectiu de continuar donant suport i impulsant l'evolució del sector feia models més responsables, sostenibles i eficients.


L'entitat financera posa a la disposició dels seus clients d'AgroBank fins a 100 milions d'euros, ampliables si les peticions de crèdit superessin la quantitat inicial.


Aquesta línia de finançament ha estat dissenyada pensant en les necessitats específiques dels clients d'AgroBank que es troben amb dificultades per al proveïment d'energia, així com per als qui desitgin millorar la seva eficiència energètica. Els sol·licitants podran obtenir finançament a través de crèdits en condicions favorables. En molts casos aquest tipus d'inversions porten a aconseguir l'autosuficiència energètica o estalvis superiors a un 30% en els costos d'energia.


Aquesta iniciativa respon a l'interès de CaixaBank en fomentar el finançament responsable i sostenible com una de les seves línies d'acció prioritàries en matèria de banca socialment responsable. De fet, el 2018, l'entitat va concedir 645 milions d'euros en crèdits a projectes d'energies renovables amb una potència total instal·lada de 5.216 MW. A més, el 99,4% d'energia que es consumeix des de l'entitat és d'origen renovable.


CaixaBank ha llançat també altres línies de finançament específiques per impulsar projectes que ajudin a combatre el canvi climàtic, com l'eficiència energètica o l'agricultura ecològica, cercant oportunitats a favor de la salut del planeta. Amb aquest tipus de finançaments, CaixaBank contribueix als Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides, amb especial incidència als ODS Energia assequible i no contaminant (ODS 7) i Acció pel clima (ODS 13).


CaixaBank, en aquest context, destaca per la seva actuació responsable i així li ho reconeixen els principals organismes internacionals. L'índex de sostenibilitat mundial Dow Jones Sustainability Index la situa entre els 16 millors bancs mundials i entre els quatre millors europeus en termes de responsabilitat corporativa. L'organització internacional CDP, per part seva, la inclou com a empresa líder contra el canvi climàtic. A més, és l'única entitat Carbó Neutral de l'Ibex 35, en compensar el 100% de les seves emissions de diòxid de carboni a l'atmosfera. Aquesta línia de treball de CaixaBank s'emmarca en el Pla Estratègic 2019-2021, que prioritza la responsabilitat i sostenibilitat entre els seus eixos d'actuació.