AgroBank

CaixaBank, millor entitat del món en igualtat de gènere segons l'índex internacional de Bloomberg

28/01/2021

L'índex destaca les iniciatives de l'entitat per impulsar la igualtat de gènere, la conciliació familiar, la situació de dones en posicions directives i el lideratge femení.
CaixaBank compta amb un 41,6% de dones en posicions directives en l'actualitat i amb un 42,8% de dones en el Consell d'Administració, un dels percentatges més alts del sector.
Gonzalo Gortázar, conseller delegat de CaixaBank: "Continuarem treballant amb el compromís per ser un referent en igualtat i diversitat, part essencial de la cultura de CaixaBank".

CaixaBank ha obtingut la major puntuació del món en l'índex d'Igualtat de Gènere de Bloomberg 2021, un selectiu integrat per les companyies més compromeses amb la igualtat de gènere a nivell internacional, d'acord amb les dades de Bloomberg.


Per primera vegada, l'entitat presidida perJordiGuali dirigida perGonzaloGortázares converteix en líder absolut delGEI(sigles en anglès delGenderEqualityIndex), el que la situa, d'acord amb la valoració de Bloomberg, com la millor companyia del món en igualtat de gènere.


Per aGonzaloGortázar, conseller delegat de CaixaBank, obtenir la màxima puntuació en aquest índex de referència a nivell mundial "suposa un reconeixement al nostre compromís per la igualtat i la diversitat, que són part essencial de la cultura de CaixaBank". A més, afegeix que "continuarem treballant amb el compromís per ser un referent, fomentant la inclusió i la participació amb mesures equitatives i promovent projectes que impulsen la igualtat en tots els àmbits de la societat. Aquest compromís és un repte que afrontem amb il·lusió, esforç i aprenentatge continu".


L'índex ha valorat especialment les iniciatives internes i externes de CaixaBank per potenciar la igualtat de gènere, les mesures de conciliació familiars, el percentatge de dones promocionades i el pla d'acció de CaixaBank per a impulsar el lideratge femení, entre altres.


ElGEI, índex de referència mundial en igualtat de gènere

ElGEIés considerat com l'índex de referència en igualtat de gènere i mesura aquest àmbit en empreses de tot el món a través de cinc pilars: lideratge femení i cartera de talents, igualtat salarial i paritat de gènere, cultura inclusiva, polítiques de prevenció de l'assetjament sexual i marca pro-dona.


A l'edició 2021, ha triat per formar part de l'índex a 380 empreses d'11 sectors d'activitat diferents i procedents de 44 països, que representen una capitalització de mercat conjunta de més de 14 bilions de dòlars.


A través de la divulgació de mètriques relacionades amb el gènere utilitzant el marcGEI, les empreses incloses en aquest índex es comprometen a brindar una visió integral de la seva inversió en la igualtat de gènere en el lloc de treball i les comunitats on operen, incrementant el nivell del que s'ha d'esperar d'altres empreses del mateix sector.


El compromís de CaixaBank per la igualtat

La diversitat, la meritocràcia, la igualtat d'oportunitats i el reconeixement del talent són alguns dels pilars de la cultura corporativa de CaixaBank. Sota aquestes premisses treballa amb el compromís per ser un referent per als seus empleats, fomentant la inclusió i la participació i impulsant projectes que promoguin la igualtat tant en la companyia com en el conjunt de la societat.


De fet, CaixaBank compta amb un 41,6% de dones en posicions directives i amb el compromís públic d'aconseguir el 43% l'any 2021, i amb un 42,8% de dones en el Consell d'Administració, un dels percentatges més alts del sector.


CaixaBank compta amb el programa de diversitatWengage, un projecte transversal desenvolupat per persones de tots els àmbits de l'entitat basat en la meritocràcia i en la promoció en igualtat d'oportunitats, que treballa per fomentar i visualitzar la diversitat de gènere, funcional i generacional.Wengageinclou mesures internes per fomentar la flexibilitat i la conciliació, per visibilitzar la diversitat i per reforçar el rol de la dona, amb programes de formació o els plans dementoringfemení, mitjançant els quals directives de l'entitat assessoren altres professionals en el desenvolupament de la seva carrera professional. A més, també desenvolupa iniciatives a nivell extern per als clients i la societat, basant-se impulsar la diversitat i igualtat d'oportunitats en 3 àmbits d'actuació: lideratge i emprenedoria, innovació i educació, i esport.


A més, CaixaBank compta, des de gener de 2020, amb un Pla d'Igualtat per a fomentar els principis d'igualtat d'oportunitats i diversitat dels equips de treball, potenciar la presència de dones en posicions directives i reforçar les mesures de conciliació de la vida personal i professional. Inclou, per exemple, la perspectiva de gènere en els programes de desenvolupament directiu i en els processos de selecció i formació, fomenta el teletreball i la flexibilitat.


Reconeixements i adhesió a programes internacionals

Gràcies a aquest compromís, CaixaBank també compta amb distincions com el Distintiu d'Igualtat en l'Empresa (DIE), gestionat per l'Institut de la Dona i ha estat reconeguda per la FundacióMásfamiliaamb la CertificacióEFR(Empresa Familiarment Responsable). Ha estat mereixedora de diversos reconeixements, com el Premi 25 aniversari deFEDEPE(Federació Espanyola de Dones Directives, Executives, Professionals i Empresàries). Està també inclosa en l'Índex de Diversitat de GènereEWoB. A més, la Fundació per a la Diversitat va concedir a CaixaBank en 2020 la distinció a la millor pràctica d'una gran empresa pel seu programa de diversitatWengage. L'any 2020, CaixaBankAssetManagement ha estat reconeguda com a "Líder europeu en diversitat (categoria 20-50 gestors)" per la revistaCitywire.


CaixaBank està adherida al programa internacionalTargetGenderEqualityi alWomen'sEmpowermentPrinciples, de Nacions Unides; a l'Acord Voluntari amb el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat Més dones, millors empreses per a una major representativitat de la dona en posicions directives; o alCharterde la Diversitat, perfomentar la igualtat d'oportunitats i les mesures antidiscriminatòries.