Agricultura

Brussel·les no controla bé els riscos de l'ús de pesticides segons els auditors

06/02/2020

La Comissió Europea (CE) no és capaç de controlar de manera precisa "els efectes o els riscos derivats de l'ús dels pesticides", segons un informe publicat aquest dimecres pel Tribunal de Comptes de la Unió Europea.


A més, fins ara a la UE s'ha aconseguit un progrés "limitat" en el mesurament i la reducció dels perills vinculats als pesticides, segons els auditors.


Les conclusions de la cort d'auditors resulten d'un estudi que s'ha dut a terme en relació amb 18 estats membres, Espanya inclosa.


El Tribunal va examinar si la Comissió i els Estats membres estudiaven el risc i les repercussions mediambientals de l'ús de productes fitosanitaris i va constatar que no n'hi havia prou amb les dades recollides i posades a disposició per permetre una supervisió eficaç.


Per corregir les insuficiències, els auditors recomanen a la Comissió Europea que comprovi que els estats membres duen a terme la gestió integrada de plagues de manera pràctica i que els criteris per a aquesta gestió es tinguin en compte pel que fa als ajuts de la Política Agrària Comuna.