Agricultura

La bretxa de gènere s'intensifica en el món rural

03/02/2022

El sector de l'hostaleria tenia al gener prop d'1,5 milions de treballadors afiliats a la Seguretat Social, un 12,9% més que el mateix mes del 2021, segons les dades d'afiliació del Ministeri de Treball. Aquest creixement suposa un augment de prop de 167.000 treballadors respecte dels que hi havia al gener del 2021. Si es compara amb el gener del 2020, quan encara no ens havia afectat la crisi de la COVID-19, s'observa un descens d'un 4,9%, que es tradueix en 75.490 afiliats menys.


Del total dels afiliats, prop de 39.000 treballadors eren en ERTE, un terç del total dels ERTE, que suposa un lleuger augment si es compara amb els 37.000 que hi havia al desembre.


Per branques d'activitat, el nombre mitjà de treballadors en restauració es va situar en 1,2 milions, un 12,8% més que el mateix mes de l'any anterior, amb un augment de 138.701 treballadors. Si es compara amb el gener del 2020, suposa un descens d'un 4,4%, amb 54.443 afiliats menys.


L'allotjament va tenir 237.612 afiliats, un 13,3% més que l'any anterior, que suposa prop de 28.000 treballadors més. Pel que fa a les dades del gener del 2020, els afiliats baixen un 7,4%, amb 19.000 afiliats menys.


Si es compara amb el mes anterior, l'ocupació es va reduir un 3,7% en la mitjana del sector hostaler, amb prop de 57.000 treballadors menys. La caiguda es va produir en les dues branques d'activitat, i va ser més acusada en l'allotjament en taxa percentual (-5,4%), amb un descens de 14.000 treballadors, mentre que en les activitats de restauració la caiguda va ser d'un 3,4%, que suposa 43.000 treballadors menys.