Sostenibilitat

Bons blaus, la darrera innovació ecològica del mercat financer

10/01/2022

La societat actual mostra una preocupació cada vegada més gran per la cura del medi ambient i la protecció del planeta. Els primers a reivindicar aquesta preocupació van ser els consumidors, i els van seguir les empreses, amb els seus programes i les seves estratègies d'emprenedoria dirigides a la sostenibilitat.


Aquesta preocupació, que ha portat fins i tot a la creació d'un sistema de classificació d'activitats econòmiques segons el grau de sostenibilitat, s'ha fet extensiva als inversors, que volen que a les carteres també es reflecteixin valors ètics a l'alça com l'ecologia.


En aquest context, el sector financer ha fet créixer les emissions de bons amb finalitats ambientals i socials, com va passar fa deu anys amb els anomenats bons verds, un conjunt d'emissions àncora que va establir les bases per a aquest mercat. Aquest mercat ha experimentat un creixement espectacular en la darrera dècada, amb un total de més d'un bilió de dòlars emesos des del 2013, uns 860.000 milions d'euros.


Ara, aquest corrent ha fet emergir els blue bonds o bons blaus, la darrera innovació del sistema financer per contribuir al desenvolupament sostenible. Els bons blaus, que tenen com a objectiu final protegir els mars del planeta, estan actualment en la mateixa posició de creixement exponencial que van experimentar fa deu anys els bons verds.