Pesca
Pesca

El BOE publica la nova Llei de pesca sostenible i recerca pesquera perquè entri en vigor

20/03/2023

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat la Llei de pesca sostenible i recerca pesquera, l'últim tràmit perquè entri en vigor després de l'aprovació definitiva del text a les Corts. La nova normativa té com a objectiu enfortir la conservació i l'ús sostenible dels recursos pesquers, procurar que l'activitat contribueixi a la creació d'ocupació, generació de riquesa i cohesió social de les zones costaneres i enfortir el vincle entre la ciència i l'acció política en aquesta matèria.

L'eix transversal de la llei és el principi de sostenibilitat, en una perspectiva triple: ambiental, social i econòmica. Aquesta reforma es produeix en el context generat pel Pacte Verd Europeu. Per això persegueix garantir un equilibri entre la necessària conservació del medi marí i el desenvolupament d'una activitat pesquera que sigui rendible, resulti atractiva per al desenvolupament empresarial i el relleu generacional necessari i consolidi un sector modern i competitiu.

La nova llei introdueix la facultat d'adoptar mesures per enfortir la conservació i l'ús sostenible dels recursos pesquers com la limitació del volum de captures o la regulació de l'esforç pesquer, dels arts i aparells utilitzats, del pes o la talla de les espècies o l'establiment de vedes, sempre de la mà del sector i amb la millor informació científica disponible.

La llei aposta per l'enfortiment del nexe entre la ciència i la política pesquera i estableix que la presa de decisions en la gestió de la pesca ha d'estar sustentada pel coneixement científic. Per això, cal garantir un veritable enfocament ecosistèmic que tingui en compte totes les interaccions que es produeixen al medi marí.

Entre les novetats de la llei, s'introdueix la regulació de la pesca d'esbarjo i aborda, per primera vegada, la gestió dels recursos genètics pesquers, que tenen una gran potencialitat en l'àmbit de la seguretat alimentària. Així mateix, es crea el Fòrum Assessor de Pesca com a òrgan de consulta, elaboració i seguiment.

La publicació de la nova llei coincideix amb una altra bona notícia per a la flota pesquera espanyola, que aquest any podrà capturar 2.321 tones de bacallà àrtic a la Zona Econòmica Exclusiva (ZEE) de Noruega, en virtut de l'acord anual que es va subscriure ahir, divendres, entre la Unió Europea i aquest país nòrdic sobre intercanvi de possibilitats de pesca i accés mutu al mar del Nord.

Després de diversos mesos de negociació, l'acord preveu que la flota pesquera comunitària disposarà d'una quota de bacallà àrtic de 9.150 tones, semblant a la de l'any anterior. Ara queda pendent tancar l'acord entre la UE i Noruega per a la pesca d'aquesta espècie en aigües de l'arxipèlag de Svalbard.