Pesca

La biomassa d'anxova, en bon estat

07/08/2019

La biomassa provisional d'anxova al golf de Biscaia se situa enguany any al voltant de 190.000 tones, la segona xifra més alta de la sèrie històrica iniciada el 1987, segons els resultats de la campanya Bioman. Aquesta iniciativa impulsada pel centre tecnològic Azti, que tots els anys avalua l'estat de la població d'anxova adulta, confirma el bon estat de l'estoc, que es troba molt per sobre de les 21.000 tones, valor mínim recomanable per garantir la sostenibilitat de l'espècie.


Segons recorda Azti en un comunicat, la campanya científica Bioman té l'objectiu d'estimar l'abundància i distribució d'anxova adulta per aconseguir una gestió sostenible, que garanteixi la supervivència d'aquesta espècie, un dels pilars de l'economia del sector pesquer basc i de tot el litoral cantàbric.


La iniciativa, que l'any passat va obtenir els seus millors dades, s'ha desenvolupat a la primavera i s'ha dut a terme a través del mètode de producció diària d'ous (MPHD) amb diversos estudis i mostrejos al golf de Biscaia, àrea de reproducció de l'anxova. "Després de recollir mostres de plàncton, hem extret els ous fresats per les anxoves, alhora que s'han mostrejat exemplars d'anxova adulta per calcular-ne la fecunditat mitjana; és a dir, la mitjana d'ous que produeix cada femella", explica María Santos, responsable de la campanya Bioman d'Azti. D'aquesta manera, la relació entre la quantitat d'ous trobats en el plàncton i la fecunditat mitjana de les femelles permet que els experts estimin la biomassa d'aquest recurs marí.


La recerca està finançada per la Viceconselleria d'Agricultura, Pesca i Política Alimentària del Govern Basc i la Comissió Europea dins de la Regulació Europea de Mostreig de Pesqueres i té la col·laboració de la Secretaria General de Pesca del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació.


Aquest estudi es complementarà a la tardor amb la campanya Juvena, duta a terme també per Azti, quan el personal investigador determini l'abundància i distribució espacial de massa jove d'anxova, com també l'estat i els factors ambientals que n'afecten la supervivència.


Azti ha precisat que aquestes dues campanyes -Bioman i Juvena- són "pilars bàsics" per a l'avaluació internacional d'anxova, que es duu a terme al Consell Internacional per a l'Exploració del Mar, ja que els resultats obtinguts seran tinguts en compte per al càlcul final de l'estoc d'anxova i del total admissible de captures (TAC) que la Unió Europea ha de determinar per a l'any següent de l'avaluació.


No obstant això, l'estimació definitiva de la biomassa d'anxova s'obtindrà arran de l'anàlisi conjunta de les campanyes Bioman i Juvena, a més de la campanya Pelgas, duta a terme per l'Institut Francès de Recerca per a l'explotació del Mar (Ifremer), i les captures de flota. Aquesta anàlisi final es desenvoluparà el proper mes de novembre al grup de treball d'anxova, sardina i sorell del CIEM Wghansa, precisa Azti.