Viatge al gust

Benvinguts a l'era de la llimona

22/09/2022

La llimona cultivada a Espanya ha demostrat una gran resiliència al llarg de la campanya 2021/2022. Ni l'increment de la competència amb la llimona extracomunitaria ni la forta inflació que aguaita a Europa han pogut amb aquest cítric produït principalment als camps de Múrcia, Alacant i Andalusia, el període de recol·lecció dels quals va finalitzar amb "un balanç positiu", segons destaca la Associació Interprofessional de Llimona i Aranja d'Espanya (AILIMPO), que, amb seu a Múrcia, representa els interessos econòmics de productors, cooperatives, exportadors i industrials de llimona i aranja.


I és que la llimona proporciona als consumidors un ampli ventall de propietats i beneficis nutricionals en tractar-se d'un aliment natural, sense greixos i perfecte per professar un estil de vida saludable. Igualment, també és una font important de vitamina C, disminueix la fatiga i optimitza l'absorció del ferro: atributs apreciats pels professionals de la salut i l'esport.


Per José Antonio García, director de l'AILIMPO, "des del 2015 el consum tant internacional com europeu ha crescut a doble dígit. Tot i això, el 2020 la demanda es va disparar encara més davant la recomanació de prendre vitamina C per reforçar el sistema immunitari davant la COVID-19." García recomana optar pel consum de llimona produït a la UE perquè es comercialitza sota les màximes garanties de qualitat, frescor, sostenibilitat, traçabilitat i seguretat alimentària si es compara amb la llimona extracomunitaria.


Aquestes característiques de la llimona d'origen europeu són difoses per la Interprofessional en la seva campanya d'informació Benvingut a l'Era de la Llimona, que amb el suport de la UE en fomenta avui el consum entre les noves generacions de consumidors d'Alemanya, França i Espanya.


En total, Espanya va produir unes 990.000 tones de llimona durant la campanya 2021/2022, de les quals el 80% van ser de la varietat fi o primofiori, mentre que el 20% restant va correspondre a la verna. Aquesta dada suposa un descens del 4 % enfront de la temporada anterior, minvament causat per les condicions climatològiques adverses del 2021 ?fred, vent i pluges? que van influir en la floració i el quall d'algunes àrees de cultiu.


Espanya és líder mundial d'exportació en fresc i segon país processador de llimona, amb 700 M€ anuals de facturació i 23.000 llocs de treball directes


L'aportació d'Espanya ha motivat que la Unió Europea se situï al capdavant de la producció mundial de llimona, amb 1.640.000 tones recol·lectades en la campanya 2020/2021, segons dades de la World Citrus Organisation (WCO). De fet, la conca europea del Mediterrani, que compta amb un bosc de més de 9 milions de llimoners, ha passat a ser
una de les zones productives de referència a tot el món, cosa que garanteix el subministrament d'aquest cítric els 12 mesos de l'any.


El llimoner a Espanya


Destaca la Interprofessional que la introducció del llimoner i el seu cultiu a Espanya es deu als àrabs, fet del qual donen testimoni els tractats de dos importants autors andalusos. Ibn-al-Awam, al seu Llibre d'Agricultura, escrit a la segona meitat del segle xii, fa una descripció detallada de procediments per a la multiplicació i el cultiu del
llimoner i altres agres, per la qual cosa es dedueix que es tractava de fruiters perfectament coneguts en aquella època. Ibn-el-Beithar, per aquest mateix període, ens ofereix el seu Diccionari de remeis senzills, en el qual reflecteix les propietats més excel·lents amb referència al suc de llimona, a més d'exaltar les seves propietats curatives.


Al començament de l'Edat Moderna era ja important la seva difusió pel llevant, el sud-est i Andalusia; si bé eren utilitzats com a arbres ornamentals, és precisament per aquestes dates quan s'inicia l'aprofitament dels seus fruits. I és ja en ple segle xix quan s'inicia un fort increment en la seva producció i es fomenta la transformació de terrenys de secà en regadiu.


La petjada hídrica més baixa del sector hortofructícola


El cultiu de la llimona a Espanya és un model en l'aprofitament i la gestió òptima de l'aigua de reg gràcies a les inversions materialitzades en infraestructures d'emmagatzematge i distribució. D'aquesta manera, el 84% de la superfície cultivada utilitza sistemes de reg localitzat, cosa que aconsegueix un ús més eficient dels recursos hídrics i nutritius de les plantes.


Aquesta situació ha aconseguit augmentar la productivitat, que avui dia és un 274% superior a la de fa 30 anys, la qual cosa provoca també que la petjada hídrica de la llimona sigui actualment 173 m3/t inferior a l'anotada el 1990, és a dir , un 39 % menys, segons es desprèn de l'informe Petjada hídrica de la llimona a Espanya realitzat per l'AILIMPO.