Pesca

Baixen els juvenils d'anxova al golf de Biscaia

13/12/2019

La població d'anxoves menors d'un any que habita ara per ara les aigües del golf de Biscaia se situa en unes 114.000 tones, una quantitat inferior a la mitjana històrica, però que es manté en "nivells saludables".


Aquesta és la conclusió principal de la campanya científica Juvena 2019, l'estudi de seguiment anual de biomassa de juvenils d'anxova fet pel centre tecnològic basc Azti.


Aquesta entitat ha explicat en un comunicat que, malgrat el descens detectat, l'abundància d'anxova està en "nivells saludables" i no s'albira un "escenari de risc per a la campanya de pesca del 2020". De fet, cal tenir en compte que a aquests exemplars cal sumar-hi els supervivents de la població adulta el 2019, que es va situar en màxims històrics, ha recordat l'investigador Guillermo Boyra, responsable de l'estudi.


Per recollir les dades de Juvena, els investigadors d'Azti es van embarcar el mes de setembre a bord dels vaixells oceanogràfics Emma Bardan i Ramon Margalef, que pertanyen a les flotes de la Secretaria General de Pesca i de l'Institut Espanyol d'Oceanografia, respectivament.


Durant l'estudi, els experts van fer servir sistemes d'ultrasons per detectar l'abundància d'anxoves. L'anàlisi dels ecos rebuts va permetre establir tant la biomassa de juvenils ??114.000 tones?, com la localització ?distribuïda tant per la plataforma continental como pel talús.


A més, les pesques fetes durant el recorregut van fer possible determinar la mida mitjana dels juvenils, que se situa en uns 6,1 centímetres, ha precisat la mateixa font. Boyra ha assenyalat que "les estimacions de la campanya Juvena 2019 anticipen un reclutament mitjà-baix, sense que això impliqui entrar en una zona de risc per a la pesqueria".


Des d'una perspectiva històrica, els reclutaments registrats des del 2014 eren "molt alts, tots molt per sobre de la mitjana" i l'esperat per a la campanya de pesca 2020 és "similar als ocorreguts a començament d'aquesta dècada i als noranta", ha recalcat Boyra.


L'expert ha assenyalat que saber quants juvenils d'anxova hi ha a la tardor permet anticipar quants exemplar arribaran a adults a la primavera i l'estiu següents, període en el qual té lloc la reproducció i es produeix la pesca.


Les dades de la campanya Juvena permeten fer recomanacions a les autoritats pesqueres i, en cas que les xifres ho aconsellin, obrir o tancar la pesqueria i recomanar el total admissible de captures (TAC) per a la temporada següent.