Ramaderia

Avenços en el tractament de purins

20/11/2019

Investigadors del Grup de Gestió, Aprofitament i Recuperació de Sòls i Aigües de la Universitat Politècnica de Cartagena (UPCT) han aconseguit moderar les emissions d'amoníac i gasos d'efecte d'hivernacle dels purins de porc, obtenint un fertilitzant orgànic de qualitat i reutilitzant l'aigua tractada per al reg.


Aquest assoliment s'ha aconseguit en la recerca que desenvolupa la Càtedra de Gestió Mediambiental Sostenible de la Producció Porcina impulsada per l'empresa Cefusa, per depurar els purins fent servir biofiltres.


Aquests resultats són una aposta per l'economia circular, ja que transforma subproductes en nutrients que augmenten la fertilitat del sòl agrícola. Alhora suposa un estalvi en el consum de fertilitzants químics, de manera que es minimitza la petjada de carboni, segons ha assenyalat l'investigador responsable, Ángel Faz, del Departament d'Enginyeria Agronòmica.


El secretari d'Estat de Medi Ambient, Hugo Morán, va conèixer fa uns dies els detalls de la recerca que està desenvolupant la Càtedra de Gestió Mediambiental Sostenible de la Producció Porcina durant la visita a la jornada ambiental celebrada a Sepor, a Lorca.


La UPCT i Cefusa estan treballant de manera conjunta a dissenyar la granja del futur i a promoure una gestió ambiental més sostenible a través de la valorització dels subproductes ramaders, mitjançant la Càtedra creada el 2018.