Agricultura

Autoritzada la distribució territorial de 48 milions d'euros per a diverses línies agrícoles i ramaderes

18/05/2022

El Consell de Ministres ha autoritzat la proposta de distribució territorial, entre les comunitats autònomes, de 48.159.669,96 euros per al finançament de diverses línies agrícoles i ramaderes.


D'aquesta quantitat, s'ha autoritzat destinar 18 milions d'euros a les Canàries en suport a la producció agrícola en el marc del Programa d'opcions específiques per la llunyania i la insularitat (POSEI). A més, s'ha autoritzat un crèdit d'1 milió d'euros per al programa de conservació de varietats agrícoles i races ramaderes locals de les Illes Canàries.


De la mateixa manera, 10.573.190 euros aniran destinats a la línia de prevenció i lluita contra plagues. Per als programes estatals d'eradicació de malalties dels animals, s'ha autoritzat la territorialització de 9.311.214,41 euros.


A més, es territorialitzaran 4.623.267,55 euros per finançar el Programa Nacional d'Ajuts a l'Apicultura (PNA). També s'ha autoritzat la transferència de 1.752.000 euros per a línia destinada a fomentar la qualitat de les varietats vegetals i la certificació dels materials de reproducció, el principal objectiu dels quals és donar suport a l'execució dels assaigs que permetin l'avaluació agronòmica de les noves varietats vegetals i el manteniment del sistema de certificació mitjançant el control de la qualitat i la sanitat de llavors i plantes de viver.


També s'ha autoritzat la distribució de 1.450.000 euros per a la línia d'actuació per donar suport a l'execució del control oficial del rendiment lleter, per a l'avaluació genètica de les espècies bovina, ovina i caprina, de manera que es contribueix a la millora de la competitivitat de les explotacions d'aquestes espècies.


Finalment, també s'ha autoritzat la distribució de 1.450.000 euros per a la línia d'ordenació i foment de la millora ramadera, conservació de la biodiversitat, races autòctones, amb què es dóna suport a les associacions de criadors de races autòctones reconegudes per les comunitats autònomes per a la gestió dels llibres genealògics i el desenvolupament d'activitats relacionades amb els programes de millora i els bancs de germoplasma.