Agricultura

Autoritzada la distribució de 104,12 milions per als programes de desenvolupament rural

14/04/2021

El Consell de Ministres ha aprovat la distribució territorial entre les comunitats autònomes d'un crèdit per al finançament dels programes de desenvolupament rural 2014-2020 d'un import de 104,12 milions d'euros. Es tracta d'una distribució provisional que se sotmetrà a la consideració de la Conferència Sectorial d'Agricultura i Desenvolupament Rural.


La distribució s'ha dut a terme segons els acords de l'Administració general de l'Estat i les comunitats autònomes per al finançament dels programes de desenvolupament rural del període 2014-2020, aplicables fins a l'any 2023 d'acord amb la normativa europea que permet sumar tres exercicis a la data de finalització del cicle de referència (en aquest cas, 2020).


Amb aquesta autorització, es manté el compromís del Govern espanyol de seguir donant suport financer a les mesures dels programes de desenvolupament rural de les comunitats autònomes.


Aquests programes contemplen mesures de suport de naturalesa diversa, orientades a millorar la competitivitat del sector agroalimentari, a assegurar la gestió sostenible dels recursos naturals i l'acció de cara al clima i a assolir un desenvolupament territorial equilibrat de les zones rurals.


Les mesures es financen amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i les contribucions financeres de les comunitats autònomes i de l'Administració general de l'Estat