Pesca

Augmenten l'oxigen i la clorofil·la al Mar Menor

12/12/2019

El conseller d'Aigua, Agricultura, Ramaderia, Pesca i Medi Ambient, Antonio Luengo, ha dit aquest dimecres, després de la reunió de la Comissió de Seguiment del Mar Menor, que les últimes dades registrades el 7 de desembre passat mostren un descens de la terbolesa, de 12,43 a 9,57 FUT, un augment del nivell de clorofil·la, de 7,72 a 8,71 micrograms/litre, i un augment del nivell d'oxigen a la llacuna, de 6,9 a 7,74 mg/l.


D'altra banda, la salinitat augmenta lleugerament des dels 39,19 fins als 39,25 micrograms/litre, mentre que la temperatura de l'aigua s'eleva de 13,42 a 13,83 graus.


A més, ha detallat que el Decret llei de protecció integral del Mar Menor tindrà 11 capítols "en els quals es busca establir un ordre de preferència de sistemes de conreu en parcel·les de la zona, determinar les condicions de les plantacions que es facin en aquests llocs, minimitzar les escorrenties cap al Mar Menor, com també l'aportació de nutrients, regular i controlar de manera exhaustiva l'ús de fertilitzants o regular la velocitat de navegació al Mar Menor, entre altres qüestions".


"Durant aquesta setmana es continuen mantenint trobades i reunions de treball per culminar l'esborrany definitiu del decret llei i poder incorporar-hi les últimes aportacions", va comentar.


"Sobre el Mar Menor convergeix una pluralitat d'usos, ja siguin de caràcter residencial, productiu, recreatiu o turístic, que s'han d'ordenar i dur a terme amb el màxim respecte cap a l'ecosistema natural", va explicar Antonio Luengo, qui va afegir que "per fer-ho, hem d'adoptar mesures d'ordenació del territori, urbanístiques, econòmiques, agrícoles i pesqueres, nàutiques i turístiques, entre d'altres. Si els usos s'harmonitzen i es fan de manera sostenible, aconseguirem que el Mar Menor recuperi el seu estat"