Pesca

Assignades les 6.107 tones de quota espanyola de pesca de tonyina vermella

13/02/2020

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) ha aprovat el repartiment de la quota de 6.107,60 tones assignada a Espanya per a la pesqueria de tonyina vermella a l'Atlàntic oriental i al Mediterrani durant el 2020.


La resolució de la Secretaria General de Pesca, publicada aquest dimecres al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), també recull el cens específic de la flota autoritzada per pescar tonyina vermella.


De la quota assignada a Espanya, 24,43 tones ?que representen el 0,4 % del total? serviran per cobrir els supòsits en què se sobrepassi la quota i per a captures fetes per flotes no incloses a les llistes del cens específic.


Per cobrir la captura accessòria de les "flotes de palangre de superfície i curricà per a bonítol del nord i la pesca recreativa", s'assignaran 44,42 tones (0,7273 %), d'acord amb la resolució.


La norma fixa, a més, una assignació de 5.322,78 tones, un 87,1501 % de la quota total, per als vaixells i almadraves en determinades llistes del cens específic.


A aquesta quantitat cal sumar-hi 1,4109 tones (0,0231 %) que es destinaran a l'almadrava de petits túnids al Mediterrani.


Pel que fa a la resta de la quota, 714,55 tones (11,6995 %), es repartirà entre altres vaixells inclosos en el cens específic.