Ramaderia

ASOPROVAC alerta de pèrdues milionàries directes en el sector boví de carn

05/10/2020

L'Associació Espanyola de Productors de Boví de Carn (ASOPROVAC) ha remès una carta al ministre d'Agricultura en què mostra preocupació per la baixada excessiva de les cotitzacions en els preus de referència de bovins i les greus conseqüències que això està generant als productors espanyols.


Els productors de boví observen impotents com davallen els preus de remuneració de manera contínua des que va començar la crisi de la COVID-19. Es tracta d'una caiguda desmesurada i imparable que, tanmateix, no s'aprecia en el punt de venda, on els preus, segons dades oficials del ministeri, s'haurien encarit en aquest mateix període.


ASOPROVAC estima les pèrdues directes del sector en més de 100 milions d'euros com a conseqüència exclusivament de la pèrdua de valor en el mercat nacional. Això, unit a un any 2019 de menor rendibilitat, està portant la producció ramadera de boví de carn a una situació d'extrema fragilitat i debilitat competitiva en comparació amb productors d'altres zones europees on les mesures d'ajuda establertes per la Comissió semblen haver sigut més eficaces.


La organització alerta que aquesta crisi generarà un descens de la producció molt superior a la viscuda en crisis anteriors, la del 2007-2008 i la del 2010-2012, generades per l'extrema volatilitat dels preus de les matèries primeres. No en va els descensos en els animals enviats a plantes de processament fins al mes de juliol d'aquest any es troben actualment un 18% per sota del mateix període del 2019.


Llei de la cadena


ASOPROVAC està convençuda de la necessitat de posar en marxa el que s'estableix en la Llei de la cadena impulsada per l'actual ministeri i que, entre d'altres, estableix garantir preus justos als agricultors i ramaders. Alhora, insta a reactivar l'observatori de preus de manera que el consumidor sigui conscient del diferencial de preus entre el punt de venda i el sector primari per mirar d'atenuar les diferències de preus entre origen i destí. "Es tracta de reequilibrar la cadena alimentària i assegurar-se que totes les parts, fins i tot el productor, percebin un preu equilibrat, sobre tot en aquests moments tan complicats" afirma Alberto Juanola, president d'ASOPROVAC