Agricultura

Arriben els ajuts directes de la PAC per al 2021

02/02/2021

Prop de 680.000 productors podran presentar, a partir del proper dilluns 1 de febrer i fins al proper 30 d'abril, la sol·licitud única d'ajuts directes de la Política Agrària Comuna (PAC) per a la campanya 2021, un cop publicada la normativa comunitària i nacional. L'import total d'aquests ajuts ascendeix a 4.860 milions d'euros, que es podran abonar en forma de bestretes a partir del 16 d'octubre i el saldo a partir de l'1 de desembre.


Mitjançant la sol·licitud única, el productor pot sol·licitar tots els ajuts que li puguin correspondre d'una sola vegada. Com en campanyes anteriors, cal presentar la sol·licitud única a l'autoritat competent de la comunitat autònoma en què radica l'explotació o la major part de la seva superfície. En cas que no disposi de superfície física, la sol·licitud es presentarà a la comunitat autònoma en què hi hagi el major nombre d'animals.


En aquest sentit, i com va passar en el 2020, es fomentarà la presentació telemàtica de les sol·licituds per a facilitar-ne la tramitació, sobre tot tenint en compte les restriccions de mobilitat que hi ha a cada territori per fer front a la COVID-19.


En aquest sentit, és de gran importància omplir correctament la sol·licitud i presentar-la dins del termini establert per evitar possibles penalitzacions o, fins i tot, la no percepció dels ajuts.


El tipus d'ajuts directes que es poden sol·licitar es recullen en el Reial Decret sobre l'aplicació dels pagaments directes a l'agricultura i la ramaderia, publicat al desembre de 2014 i modificat el 26 de gener de 2021. En aquesta norma s'estableixen els requisits necessaris per poder optar a cada ajut i la informació mínima que ha de contenir la sol·licitud única.


A més, amb el Reial Decret aprovat en el Consell de Ministres el 26 de gener passat, s'assegura un marc estable per als agricultors i ramaders espanyols, perquè segueixin rebent els ajuts de la PAC durant els anys 2021 i 2022 sense canviar-ne les condicions d'admissibilitat en comparació amb el període 2014-2020.