Agricultura

Aragó obre una convocatòria d'ajuts per promocionar productes agroalimentaris

16/03/2020

La convocatòria de subvencions destinades a promoure els productes agroalimentaris aragonesos amb qualitat diferenciada per a l'any 2020, ja està oberta i els interessats tenen un mes de termini per presentar-hi sol·licituds, que s'han de fer a través dels registres electrònics de l'Administració.


La Direcció General de Promoció i Innovació Agroalimentària posa en marxa aquest ajut amb la finalitat de conferir valor afegit als productes que tenen figures de qualitat diferenciada i d'aquesta manera veuen millorades les seves possibilitats de comercialització, de manera que augmenten la rendibilitat de les explotacions i reforcen, en conseqüència, el teixit productiu en l'àmbit rural, informa l'Executiu aragonès en una nota de premsa.


Les diverses figures de qualitat diferenciada a Aragó són les denominacions d'origen protegides (DOP), indicació geogràfica protegida (IGP), la marca C"alial, producció integrada, agricultura ecològica i artesania alimentària.


Es tracta de donar suport a les activitats d'informació i promoció dels productes agrícoles i alimentaris aragonesos amb qualitat diferenciada en l'àmbit de la Unió Europea, i poden ser entitat beneficiàries de l'ajut els grups de productors que desenvolupen activitats d'informació i promoció, i s'entenen com a tals totes les organitzacions, sigui quina sigui la forma jurídica, formades per agents que participin en alguns dels programes de qualitat diferenciada previstos.