Agricultura

Aragó abona als agricultors aragonesos 123,7 milions d'euros

21/12/2020

El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Medi Ambient aragonès farà efectiu demà, 18 de desembre de 2020, el segon pagament dels ajuts directes de la PAC 2020. Aquests ajuts corresponen als règims de pagament bàsic, pagament verd, petits agricultors i complement a joves, i tenen un import total de 107,4 milions d'euros que es distribueixen entre un total de 35.200 beneficiaris. El percentatge màxim de pagaments s'ha fixat en el 95% de l'import final total. El 5% restant que estarà pendent de pagament s'abonarà al llarg del primer semestre del 2021.


D'altra banda, en els últims dies de desembre, s'abonarà una bestreta dels ajuts de desenvolupament rural de la PAC. Concretament, el 60% dels ajuts d'agroambient i clima agraris, el 70% dels de zones de muntanya i els d'aforestació, amb un import total de 15,2 milions d'euros i entre 11.000 beneficiaris. Els imports que falten fins a arribar al total de la sol·licitud completa s'executaran al llarg del primer semestre del 2021.


De la mateixa manera, s'abonaran en aquests dies de desembre els ajuts convocats a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19, d'oví i caprí, boví de lídia i porc ibèric, amb un import d'1,13 milions d'euros i entre un total de 2.106 ramaders.


Els pagaments corresponen a aquells expedients que compleixen les condicions d'elegibilitat gràcies a haver superat els controls administratius i sobre el terreny.


Els beneficiaris podran obtenir el detall dels seus pagaments a través de l'aplicació per a mòbils SGA-App, accedint-hi amb el seu NIF/CIF i els 6 primers caràcters de la suma de verificació de l'última sol·licitud d'ajuts de la PAC, "Sol·licitud Conjunta"